Otsi lõpetajat:

Department: Arhitektuur ja linnaplaneerimine (MA)

Mia Martina Peil

Magistritöö fookuseks on Lasnamäe elamualade ja Ülemiste City terviklikuks linnakeskkonnaks sidumine Vesse tööstusala kaudu. Siiani vähe tähelepanu pälvinud piirkonnal on suur potentsiaal saada oluliseks lüliks Tallinna linnas: arengut suunavad kesklinna lähedus, töökohtade hulk ja tulevane Rail Balticu terminal. Töö eesmärgiks on pakkuda välja tulevikustsenaarium asumile nimega Vesse, mille kaudu saab siduda tööstust ja linna, luua …

Marie Anette Veesaar

Läbi linnaruumi luuakse ja kantakse edasi prioriteete ja väärtushinnanguid. Igal tänaval on seal viibijale oma sõnum. Autokeskses linnaplaneerimises, kus lähtutakse teekonna ajalise kestvuse ja füüsilise koormuse vähendamisest, unustatakse liikumise roll inimeste kogemuste loomisel. Käesolev töö mõtestab, milliseid sõnumeid peaks kooli ümbritsev ruum edasi andma. Paljud Tallinna koolid asuvad tiheda liiklusega teede ääres, mis pärsivad võimalusi …

Saskia Epp Lõhmus

Oma magistritöös “Kohanev kohandamine” otsin ma viisi, kuidas Tallinnas asuva Madara tänavat ümbritseva tööstuspiirkonna areng saaks toimuda mõõdukas tempos ja arvesse võttes koha ajalugu, ehitusmaterjale, asukaid ja funktsioone. Et meeles pidada nende omavahelist seotust käsitlen ala, kui liigirikast kasvukohta linna ökosüsteemis. Piirkonna seisakust välja aitamiseks ja liigirikkuse säilitamiseks esitan omapoolse kasvukava, mida aitavad suunata erinevad …

Ruuben-Jaan Rekkor

Asjad muutuvad. Mõni hetk tähtsad ja lõpmatuna näivad fenomenid lõppevad – nende ette ennustamine võimatu ja muutuse hetkest alates jääb neist maha igavesti kättesaamatuks jääv olek. Asi nagu ta oli on kadunud ning peab asenduma millegi uuega. Magistritöö seisab ühes sellises hetkes – koondab otsi minevikust, punub neid ajutiselt ja püüab luua tugipunkti uute protsesside …

Liisa Østrem

Käesolev magistritöö tegeleb hääbuvate sisekaubamajade ümbermõtestamisega sotsiaalse taustaga avalikuks ruumiks, kus vähekindlustatud elanikud tunneksid end teiste seas võrdsena. Linnades on puudus avalikust ruumist, mis toetab sotsiaalset võrdsust ja omavahelist lävimist. Hääbuvate sisekaubamajade lammutamise üheks suuremaks ohuks on ala gentrifikatsioon ja selle tagajärjed, millest enim puudutab vähekindlustatud inimesi. Neljanda koha nimetus tuleneb USA linnasotsioloogi Ray Oldenburgi …

Tristan Krevald

Magistritöös uurin, miks on uitamine vajalik ja pakun välja projekti Paljassaare poolsaarele kulgevast uitamismaastikust, mis meelitaks inimesi jalutama, linna nurgataguseid avastama ning üha kiireneva tempoga maailmas aega maha võtma. Paljassaare poolsaart ootavad ees ulatuslikud arendused, kuid piirkonna tunnetus on linnaelanike seas täna lünklik ja sealsed võlud kajastamata. Nii võib tekkida oht, et kiireloomuline arendustöö varjutab …

Markus Varki

Magistritöö keskendub Eesti digiteisiku võimaliku arhitektuurse osa analüüsimisele, spetsifitseerimisele ja prototüüpimisele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas Eesti digiteisikut, et tõsta ehitussektori tootlikkust ja uuendada ehitisregistriga seotud tegevusi. Nende visioon on muuta digiteisik osa AEC tööprotsessist, mis peaks aitama projekteerijatel teha oma tööd kiiremalt ja täpsemalt. MKM otsib potentsiaalseid kasutusjuhte digiteisikule, et teada, millele keskenduda …

Jornas-Toomas Iisak

Traditsiooniliste kultuuriasutuste kõrval on Pärnu linnas järjest enam hääbumas alternatiivsete loomeruumide selge olemasolu ja kättesaadavus. Jätkusuutlikuks kultuurieluks ei piisa üksnes teatri-, kontserdi või kunstimajast, vaid tarvis on leida “oma koht”, kus loomeinimesed ning kultuurihuvilised saaks end vabalt tunda ning aeg-ajalt peituda väsitava kaubanduskeskustega küllastunud linnamelu eest. Alternatiivsed kultuuriruumid on sageli seotud hääbuva tööstuspärandiga, mis on …