Otsi lõpetajat:

Markus Varki

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Arhitektuurne sisend digiteisiku edasiseks arenguks - spetsifikatsioon
  • Juhendaja: Martin Melioranski, Raul Kalvo

Magistritöö keskendub Eesti digiteisiku võimaliku arhitektuurse osa analüüsimisele, spetsifitseerimisele ja prototüüpimisele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas Eesti digiteisikut, et tõsta ehitussektori tootlikkust ja uuendada ehitisregistriga seotud tegevusi. Nende visioon on muuta digiteisik osa AEC tööprotsessist, mis peaks aitama projekteerijatel teha oma tööd kiiremalt ja täpsemalt. MKM otsib potentsiaalseid kasutusjuhte digiteisikule, et teada, millele keskenduda digiteisikut üles ehitades.

Arhitektidel on võimalus rääkida kaasa teisiku arendustöödel ja anda erialast sisendit. Just sellele keskendub ka minu magistritöö, seda täpsemalt Eesti digiteisiku arhitektuurset osa analüüsides, spetsifi tseerides ja prototüüpides. Minu töö eesmärk on luua arusaam, mis osad on ehitatud keskkonnast arhitektidele olulised ja vajalikud ning tuua välja hetkel puudu olevad andmed, mis saaksid olla osa digiteisikust. Milline on arhitektuuri diskursusele kasulik digiteisik ning millised on selle potentsiaalsed kasutusviisid?