Otsi lõpetajat:

Marie Anette Veesaar

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Koolilähedane liikuvusruum
  • Juhendaja: Martin Melioranski ja Raul Kalvo

Läbi linnaruumi luuakse ja kantakse edasi prioriteete ja väärtushinnanguid. Igal tänaval on seal viibijale oma sõnum. Autokeskses linnaplaneerimises, kus lähtutakse teekonna ajalise kestvuse ja füüsilise koormuse vähendamisest, unustatakse liikumise roll inimeste kogemuste loomisel. Käesolev töö mõtestab, milliseid sõnumeid peaks kooli ümbritsev ruum edasi andma. Paljud Tallinna koolid asuvad tiheda liiklusega teede ääres, mis pärsivad võimalusi aktiivseks kooliteeks ning võtavad ära koolidelt turvalise ruumi mängimiseks, avastamiseks ja sotsialiseerumiseks, mis on oluline osa õpiprotsessist. Töö keskendub Tallinna Südalinna Koolile, mis asub Liivalaia tänaval. Magistritöö idee on väärtustada kodulähedast kooli, mis on võtmetähtsusega laste iseseisvuse arendamisel, aktiivsete liikumisharjumuste kujundamisel ning kuuluvustunde loomisel.

<button class="glide__arrow glide__arrow–left" data-glide-dir="
Aksonomeetria koolihoovist
Liiavalaia plaan
<button class="glide__arrow glide__arrow–left" data-glide-dir="