Otsi lõpetajat:

Mia Martina Peil

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • VESSE: tööstusalast sidusaks linnaruumiks
  • Juhendaja: Martin Melioranski ja Raul Kalvo

Magistritöö fookuseks on Lasnamäe elamualade ja Ülemiste City terviklikuks linnakeskkonnaks sidumine Vesse tööstusala kaudu. Siiani vähe tähelepanu pälvinud piirkonnal on suur potentsiaal saada oluliseks lüliks Tallinna linnas: arengut suunavad kesklinna lähedus, töökohtade hulk ja tulevane Rail Balticu terminal. Töö eesmärgiks on pakkuda välja tulevikustsenaarium asumile nimega Vesse, mille kaudu saab siduda tööstust ja linna, luua puuduvad ühendused Lasnamäe osade vahele ja pakkuda taskukohaseid elamispindu. Samuti arvestan olemasoleva ressursiga nii töökohtade, hoonestuse kui omapärase atmosfääri näol. Olen välja pakkunud selged tänavasihid perimetraalse hoonestusega ning loonud sünergiaid erinevate funktsioonide vahel. Lisaks soodustavad muutuva privaatsuse astmega ruumid elanikevahelist suhtlust.