Otsi lõpetajat:

Liisa Østrem

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • NELJAS KOHT sallivust toitev ruum
  • Juhendaja: Laura Linsi, Roland Reemaa, Eik Hermann

Käesolev magistritöö tegeleb hääbuvate sisekaubamajade ümbermõtestamisega sotsiaalse taustaga avalikuks ruumiks, kus vähekindlustatud elanikud tunneksid end teiste seas võrdsena. Linnades on puudus avalikust ruumist, mis toetab sotsiaalset võrdsust ja omavahelist lävimist.

Hääbuvate sisekaubamajade lammutamise üheks suuremaks ohuks on ala gentrifikatsioon ja selle tagajärjed, millest enim puudutab vähekindlustatud inimesi.

Neljanda koha nimetus tuleneb USA linnasotsioloogi Ray Oldenburgi väljamõeldud kolmandate kohtade järgi. Kolmandad kohad on Oldenburgi järgi avalikud ruumid linnas, nagu nt kohvik, baar, park ja kaubamaja, mis toetab inimeste sotsiaalset võrdsustamist. Selle magistritöö raames väidan, et kolmandad kohad ei toeta sotsiaalset võrdsustamist, kuna paljud nendest nõuavad kohapealset ostlemist või raha eest sisenemist.

Neljas koht on sotsiaalsetel eesmärkidel loodud avalik siseruum, mis pakub paindlikku demokraatlikku ruumi linna elanikele, kus dialoog erinevate inimeste vahel ja spontaanne ruumikasutus on soositud. Kasutades olemasolevat potentsiaali edasiseks arenguks ja vältides gentrifikatsiooni.

Magistritöö ideeprojekti objekt asub Oslo linnas, kus Guneriuse hääbuvat kaubamaja ohustab asendamine ärikvartaliga, mille tagajärjeks oleks ala gentrifikatsioon. Guneriuse neljanda koha peamisteks funktsioonideks on haridus ja eneseteostus läbi toidu ja kunsti. Guneriuse neljas koht toetub
olemasoleva väärtustamisele.