Otsi lõpetajat:

Saskia Epp Lõhmus

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Kohanev kohandamine
  • Juhendaja: Katrin Koov, Kadri Klementi, Eik Hermann
  • Arhitektuurne projekt, taaskasutatud kipsist makett

Oma magistritöös “Kohanev kohandamine” otsin ma viisi, kuidas Tallinnas asuva Madara tänavat ümbritseva tööstuspiirkonna areng saaks toimuda mõõdukas tempos ja arvesse võttes koha ajalugu, ehitusmaterjale, asukaid ja funktsioone. Et meeles pidada nende omavahelist seotust käsitlen ala, kui liigirikast kasvukohta linna ökosüsteemis. Piirkonna seisakust välja aitamiseks ja liigirikkuse säilitamiseks esitan omapoolse kasvukava, mida aitavad suunata erinevad kaitseala vööndid. Madara kasvukoha aineringluse taaskäivitamisel saavad praegustest sunnitud kohanejatest iseenda elutingimuste loojad ehk kohandajad. Kohapealsete materjalide taaskasutusega kinnistatakse koha identiteeti ning luuakse enda vajadustele vastav linnaruum. Piirkonna uus pidevalt muutuv tervikpilt, mille loomisesse on kaasatud ka kohalikud inimesed, võiks avaliku ruumi olulisust ning olemasolevat sotsiaalset ja funktsioonilist mitmekesisust panna hindama ning arvesse võtma ka linnavõimud ja kinnisvara omanikud.