Otsi lõpetajat:

Department: Tootedisain (MA)

Triin Toom

Käesolevat magistritööd ajendas kirjutama inimkonna suur mõju Läänemerele ning sellest tingituna põisadru kasvukohtade hävinemine, lisaks huvi teada saada, kuidas vetikas funktsioneerib. Pidevate kliimamuutustega tuleb põisadrul võidelda ellujäämise nimel kasvukeskkonna, toitainete ja valguse pärast. Põisadru täieliku hävinemise korral kaovad Läänemeres mereelukad ehk toit, hävineb sealne ökosüsteem ning keegi ei seo atmosfäärist efektiivselt CO2-te. Magistritöö eesmärgiks oli …

Oliver Kanniste

Magistritöö heidab pilgu kõnepuldi olemusele ja unikaalmööbli vajadusele tellimustöö näitel Tallinna Reaalkoolile. Autor kirjeldab kontekstile vastava mööbli loomist, uurides sihtkeskkonda ja lõppkasutajat ning toetub praktilise lahenduse loomisel tellija esitatud nõuetele. Magistritöö püüab ka avada autoripositsiooni ning arutleb kaasaegse disaini probleemide üle.

Mihkel Arold

Magistritöö tegeleb Patarei merekindluses tegutsevate toitlustusasutusteteenindamiseks kasutatava kaubakäru kontseptsiooni ja esmase testitava prototüübiloomisega. Töö lähtus kliendipoolsest sisendist, mis nägi ette erinevate toitlustusasutustepoolt vajaminevate kaupade transpordilahendust nende asutuste ruumidesse merekindlusesisehoovis või laoruumidesse keldrikorrusel. Kontseptsiooni loomiseks on aluseks võetudtoidutranspordi standardpakendid, raskuste tõstmise ja teisaldamise ergonoomika jamerekindluse ajaloolise miljöö esteetika ning materjalid.