Otsi lõpetajat:

Oliver Kanniste

  • Tootedisain
  • MA
  • Unikaalmööbel: kõnepult Tallinna Reaalkoolile
  • Juhendaja: Heikki Zoova

Magistritöö heidab pilgu kõnepuldi olemusele ja unikaalmööbli vajadusele tellimustöö näitel Tallinna Reaalkoolile. Autor kirjeldab kontekstile vastava mööbli loomist, uurides sihtkeskkonda ja lõppkasutajat ning toetub praktilise lahenduse loomisel tellija esitatud nõuetele. Magistritöö püüab ka avada autoripositsiooni ning arutleb kaasaegse disaini probleemide üle.