Otsi lõpetajat:

Mihkel Arold

  • Tootedisain
  • MA
  • KAUBAKÄRU PATAREI MEREKINDLUSE TOITLUSTUSASUTUSTELE
  • Juhendaja: Mihkel Mäll
  • Adobe Indesign

Magistritöö tegeleb Patarei merekindluses tegutsevate toitlustusasutuste
teenindamiseks kasutatava kaubakäru kontseptsiooni ja esmase testitava prototüübi
loomisega. Töö lähtus kliendipoolsest sisendist, mis nägi ette erinevate toitlustusasutuste
poolt vajaminevate kaupade transpordilahendust nende asutuste ruumidesse merekindluse
sisehoovis või laoruumidesse keldrikorrusel. Kontseptsiooni loomiseks on aluseks võetud
toidutranspordi standardpakendid, raskuste tõstmise ja teisaldamise ergonoomika ja
merekindluse ajaloolise miljöö esteetika ning materjalid.