Otsi lõpetajat:

Argo Tamm

  • Tootedisain
  • MA
  • Keskkonnahoidlike riigihangete määrusele vastava istemööbli projekteerimine ja prototüüpimine
  • Juhendaja: Heikki Zoova
  • 2100 x 800, 1600 x800

2022. aasta 1. jaanuarist jõustunud keskkonnahoidlike riigihangete määruse (KHRH) Lisa 1 ütleb selgelt, et riigihangetesse tarnitavat mööblieset peab olema võimalik osade asendamiseks demonteerida seda kahjustamata. Iste- ja pehmemööbli juures siiani praktiseeritud konstruktsiooniline lahendus seda täies mahus ei võimalda, kuna detailid ühendatakse omavahel jäädavalt kasutades liimi ja klambreid.

Ukraina sõda, COVID pandeemia ja finatskriis, mille ilming on kahekohaline inflatsiooninäitaja need kõik on põhjustanud toormaterjali hindade järsu kasvu, mis on pannud mööblitootjad raskesse olukorda, kus ellujäämise nimel tuleks oma ärimudel kriitilise pilguga üle vaadata.

Üks võimalik lahendus selleks on toota jätkusuutlikku mööblit, mille detaile saab vajadusel asendada. Antud mudel ongi üles ehitatud sellel põhimõttel ning suunatud riigihangetesse istemööbli kujul, kuna usun, et riik peaks olema teenäitaja jätkusuutlikuma tuleviku suunas oma ostuotsuste kaudu.