Otsi lõpetajat:

Tarmo Kiuru

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Kortermaja renoveerimise teejuht
  • Juhendaja: Maarja Mõtus
  • Prototüüp
Infoportaal korteriühistu juhile

Majade renoveerimine on oluline selleks, et tagada elanikele tervislik sisekliima ning vähendada üldist energiatarbimist. Läbi selle vähenevad ka elanike igakuiseid kommunaalarved ja paraneb üldine elukvaliteet.

Korteriühistu juhtimine on teema, millega üldjuhul mitte keegi tegeleda ei soovi. Ometi elab näiteks Tallinnas 85% elanikest kortermajades.


Olen üle kümne aasta tegutsenud korteriühistu juhina ja meie maja elutsükkel jõudis hiljuti faasi, kus mul tuli hakata maja renoveerimist ette valmistama.


Kuna mul pole eelnevat kortermaja renoveerimiskogemust, otsisin sellekohast infot internetist. Selgust, et usaldusväärset ja kompleksset infot on väga vähe ning seda on äärmisel keeruline leida. Otsustasin olukorda parandada ja luua tervikliku kortermaja renoveerimise teejuhi.

Kortermaja renoveerimise teejuht on veebilehe prototüüp, mis on mõeldud korteriühistu juhtidele ja koondab endas kogu vajalikku informatsiooni protsessi läbiviimiseks.


Disainiprotsess hõlmas kasutajauuringuid, töötubasid, ekspertintervjuusid, koosloomet seotud osapooltega, infodisaini, prototüüpimist ja testimist. Kaasatud olid nii teised ühistujuhid kui ka eksperdid ehituse- ja elamuvaldkonnast.


Kõige suuremaks katsumuseks oli renoveerimisprotsessi etappide kaardistus ja selle panemine lihtsasse, kasutajale arusaadavasse vormi.


Lõpptulemusena valmis veebilehe prototüüp, mis sisaldab endas samm-sammulist juhendit kortermaja renoveerimise läbiviimiseks, kõikide etappide kirjeldusi, abimaterjale ning lihtsat lahendust konsultandi leidmiseks.

Prototüübiga saad tutvuda SIIN.