Otsi lõpetajat:

Department: Fotograafia (BA)

Meel Paliale

Nõmmel kergliiklustee kõrval asub burgeriputka nimega Hiiu Grill. Koht, mis pole muutunud sellest ajast saati, kui see ehitati. Olgugi, et tegu on suhteliselt trööstitu välimusega toidukohaga, on Hiiu Grill nii minu kui ka paljude minu sõprade karakterite kujunemise juures olnud väga tähtis pidepunkt. Hiiu Grill oli kohtumispaik, kust paljud lood algasid ja tihti ka lõppesid. …

Markus Mikk

Lõin sämi sügisel ilmuvale albumile visuaalse kontseptsiooni kaksikteosena toimiva muusikavideo näol. Lähtun albumit läbivatest teemadest, milleks on eneseareng, täiskasvanuks saamine ning iseendale truuks jäämine. Noore artisti enese tundmaõppimisprotsessiga kaasneb kahe erineva sämi pidev omavaheline sisemine võitlus. Kerkivad küsimused, kes ta päriselt olla ja mida elus saavutada soovib ning mida või keda kogu selles protsessis päriselt …

Laura Maala

Mind huvitab enim kuidas või miks inimestele mingid kindlad sündmused või momendid paremini meelde jäävad. Samuti ka ajaloo variatsioonide kohalolu kaasajas, kuidas on ühiskonna minevik mõjutanud individuaalset olevikku. Minu teose näol on tegemist kappaltarist inspireeritud triptühhonitõlgendusega, mis kätkeb endas isikilikke mälupilte senisest elust. Soovisin luua “mälestusmärgi mälestustele”, mis täidaks ka retrospektiivse eneseanalüüsi funktsiooni. Teose keskseks …

Imbi Sõber

Terminit buffima kasutatakse mistahes grafiti eemaldamise võtte puhul, olgu selleks kas ülevärvimine või mahapesu. Mind huvitab, kuidas võib linna korrashoiu perspektiivist sobimatute seinajoonistuste eemaldamisi vaadelda kui omaette žeste ja linnavõimu dialoogi astumist tänavakunstnikega. Oma teoses laenan eemaldajate töövõtted. Väljendamaks võimusuhteid avalikus ruumis, olen betoonplaatidel esitletud seerias värvinud linna poolt tekitatud buffide kõrvale nende koopiad. Teises …

Elo Vahtrik

Judith Butleri sõnul on sotsiaalne sugu ning selle eneseväljendus igapäevane performance. Kasutan oma keha mainitud performance’i lavana ning fotomeediumit performatiivsuse talletajana. Võrreldes oma vanemate ja enda põlvkonna soolise eneseväljenduse märke ning identiteeti, käsitlen ühe generatsiooni jooksul toimunud muutust soolise identiteedi väljendamises. Huvitun fiktiivsete stereotüüpidekujunemisloost ja nende paikapidavusest. Teosed on sütitatud Claude Cahuni sadakond aastat tagasi …

Jana Mätas

Töö lähtekohaks on inimese haavatavus. Nii kaudses kui otseses mõttes. Tekk on üks intiimsemaid esemeid, mis saadab inimest alates sünnist kuni elu viimse hetkeni välja. Tekk katab, aga mitte ainult. Tekk kannab endas tähendusi soojusest, lähedusest, alastusest ja turvatundest. Tekk annab puhkust väsinule ning pakub leevendust haigele. Inimene teki all on soe, õrn ja haavatav. …

Kertu Rannula

Teos kaudu otsin alternatiivseid vorme füüsilisele kehale, uurides eksisteerimisega seotud hirme ja ootusi. Inspireerituna kogemusest äärmustesse kalduvate emotsioonidega, mõtestan teoses elu olemuslikku tervikut ning vaatlen  —  kuidas eksisteerida maailmas, mis on oma lõpu lävel. Teose keskmes on 3D-mudelipangast pärit tulnuka ja minu 3D-mudeli kombinatsioon. Popkultuuris võib vaadelda tulnukat kui sümbolit, mis peegeldab ühiskonna hirme, ärevusi …

Joosep Kivimäe

Me ostame asju rohkem kui neid on külluses. Küllusepsühholoogiat iseloomustab kaldumine impulsiivsesse raiskamisse, mille taustal ununeb ka ressursside piiratus — kogedes küllust ei suuda me näiteks sageli säästa raha ega aega. See seab omakorda pinnast nappuse tekkimisele, nii isiklike kui jagatud ressursside vaatepunktist. Võttes arvesse, et enamik maailma mageveest kulub toidu tootmisele ja käitlemisele, on …

Andra Junalainen

“taig” on seeria kollaažidest, mille kaudu olen püüdnud visualiseerida Eesti vanarahva uskumusi kaitsemaagiast ja selle praktikatest.  Vajadus kaitstuse järele on oluline olnud nii vanarahva seas, kui ka tänapäeva inimesele. Et eemale hoida õnnetusi, haigusi või loodusjõudude hävitavat mõju, on kasutusele võetud nii mõnigi rituaal, sõnamaagia, nõiamärgid, esemed jms. Nendest rituaalidest inspireerituna olen loonud seeria, mis …

Laura Ruuder

Järgnedes käele ja kehale olen asunud enda siruulatuses läbi mängima erinevaid võimalusi loodusvormidest ja nende(l) liikumisest. Järjepidevalt joonistades ühtlustub kujutlustunde ja käe liikumise rütm, areneb soravus ning realiseerub iha paberil üles leida millegi enesest välisele (sise)omane essents, kese. See peatamatult minu poole õhkuv iseendatäius(likkus) jääb mõistusega püüdmatuks, nähtamatukski. Käel ja kehal on rohkem öelda pehmuse …