Otsi lõpetajat:

Kertu Rannula

  • Fotograafia
  • BA
  • 2.0
  • Juhendaja: Laura Kuusk
  • PLA plastik, polüuretaanvaik, kangas, LED-riba
  • 1600 × 1200 × 1700mm ; 1700 × 1650 × 1100 mm

Teos kaudu otsin alternatiivseid vorme füüsilisele kehale, uurides eksisteerimisega seotud hirme ja ootusi. Inspireerituna kogemusest äärmustesse kalduvate emotsioonidega, mõtestan teoses elu olemuslikku tervikut ning vaatlen  —  kuidas eksisteerida maailmas, mis on oma lõpu lävel.

Teose keskmes on 3D-mudelipangast pärit tulnuka ja minu 3D-mudeli kombinatsioon.

Popkultuuris võib vaadelda tulnukat kui sümbolit, mis peegeldab ühiskonna hirme, ärevusi ja pingeid.

Inimtulnukas leiab füüsilise vormi  poolitatuna kaheks esindades vastanduvaid pooli — tulevikku vaatav utoopiline keha versus hävinguhõnguline düstoopiline keha. Uued vormid füüsilisest kehast annavad võimaluse võõranduda bioloogilisest iseendast ning kujutada ette uusi perspektiive.