Otsi lõpetajat:

Elo Vahtrik

  • Fotograafia
  • BA
  • Mõeldes Claude'ile
  • Juhendaja: Laura Kuusk
  • Pigmentprint
  • Seerias 2 fotot, 60 x 100 cm

Judith Butleri sõnul on sotsiaalne sugu ning selle eneseväljendus igapäevane performance. Kasutan oma keha mainitud performance’i lavana ning fotomeediumit performatiivsuse talletajana. Võrreldes oma vanemate ja enda põlvkonna soolise eneseväljenduse märke ning identiteeti, käsitlen ühe generatsiooni jooksul toimunud muutust soolise identiteedi väljendamises. Huvitun fiktiivsete stereotüüpidekujunemisloost ja nende paikapidavusest. Teosed on sütitatud Claude Cahuni sadakond aastat tagasi lavastatud autoportreedest, mis flirdivad androgüünsuse, kitši ning identiteediga.