Otsi lõpetajat:

Andra Junalainen

  • Fotograafia
  • BA
  • Taig
  • Juhendaja: Laura Kuusk
  • Kollaaž
  • 40 × 55 × 2cm; 25 × 19,5 × 2cm; 80 × 40 × 2cm

“taig” on seeria kollaažidest, mille kaudu olen püüdnud visualiseerida Eesti vanarahva uskumusi kaitsemaagiast ja selle praktikatest.  Vajadus kaitstuse järele on oluline olnud nii vanarahva seas, kui ka tänapäeva inimesele. Et eemale hoida õnnetusi, haigusi või loodusjõudude hävitavat mõju, on kasutusele võetud nii mõnigi rituaal, sõnamaagia, nõiamärgid, esemed jms. Nendest rituaalidest inspireerituna olen loonud seeria, mis jutustab loo inimestest ja uskumustest. Minu loo tegelased puutuvad kokku eelmainituga ning läbi tegude ja rituaalide seovad end kaitsemaagiaga. 

Minu tööd on tehtud kollaažitehnikas ning materjal selle jaoks on pärit erinevatest Eesti loodust kujutavatest raamatutest, mille pildid on lõigatud ja kombineeritud minu enda kujundikeelena. Tänu materjali mõtestamise olen saanud lähedasema kontakti enda ja mütoloogia vahel ning püüdnud seda rakendada oma töös.