Otsi lõpetajat:

Siim Hiis

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • EKKMi kogu korrastamine ja süstematiseerimine
  • Juhendaja: Prof. Hilkka Hiiop
  • Kirjalik uurimus.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) muinsuskaitse ja konserveerimise osakond sai 2020. aasta sügisel Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumilt (EKKM) praktikapakkumise, mille eesmärk oli vaadata üle muuseumi ajaloo jooksul kollektsiooni kogunenud teosed, hinnata nende seisundit ning süstematiseerida muuseumi kogu.

Käesolev bakalaurusetöö põhineb koostöös EKKMi eestvedajatega tehtud praktilistel töödel ning selle eesmärk on kirjeldada läbi viidud konserveerimis- ja arhiivindustegevusi. Töö selgitab, milline oli muuseumi kogu üldseisund, kuidas toimus tööde dokumenteerimine ning milliseid kogu konserveerimiseks vajalikke töid teostati.

EKKMi kogude näituse vaade. Foto: Roman-Sten Tõnissoo
Kaido Ole seinamaali sondaaž. Foto: Roman-Sten Tõnissoo