Otsi lõpetajat:

Nele Ambos

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • MA
  • Kunstnik-restauraator Lilly (Caroline) Walther
  • Juhendaja: Hilkka Hiiop (PhD) ja Grete Nilp (MA)
Lilly Walther 1916. aastal maalimas Avanduse mõisas.

Caroline Auguste Bertha Walther, kunstniku- ja hüüdnimega Lilly Walther (1866–1946) oli Eesti üks esimesi kutselisi restauraatoreid, tunnustatud tarbekunstnik ning viljakas kujutav kunstnik, keda on tänini kunstiajaloos mainitud vaid möödaminnes, kui üldse. Tartu Kunstimuuseumis on säilinud Waltheri erakordselt suur pärand, mis jäi maha kunstniku ateljeesse pärast tema küüditamist 1945. aastal. Säilinud on tuhandeid ühikuid arhiivimaterjali, ligi 600 kunstniku originaalteost (õlimaalid, akvarellid, joonistused ja visandid ning kavandid) ja ligi 400 teiste kunstnike teost. Pärandi uurimine jäi nõukogude ajal tagaplaanile nii Waltheri saksa päritolu kui ka eeldatava töömahu tõttu.

Käesolev magistritöö on sümbioos empiirilisest uurimustööst kunstnik-restauraatorist Lilly Waltheri pärandiga ning magistritöö autori loovtööst Waltheri pärandi kommunikeerimisel, näituse kureerimisel ning kataloogi väljaandmisel. Sellele eelnes arhivaalne praktiline pool pärandi sorteerimise, süstematiseerimise ja korrastamise näol. Uurimistöö põhilisteks andmekogumismeetoditeks olid erinevad arhiividokumendid, kirjandus, märkmed Lilly Waltheri töödel ning tema pärandis säilinud materjal – isiklik kirjavahetus, dokumendid jmt. Uurimustöö tulemusena valmis põhjalik isikunäitus ning monograafiline kataloog.

“Lilly Walther. Piiritu”, Tartu Kunstimuuseum
“Lilly Walther. Piiritu”, Tartu Kunstimuuseum
“Lilly Walther. Piiritu”, Tartu Kunstimuuseum
“Lilly Walther. Piiritu”, Tartu Kunstimuuseum
“Lilly Walther. Piiritu”, Tartu Kunstimuuseum