Otsi lõpetajat:

Liis Ristal

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • Vitraaži murru ajaloolised ja kaasaegsed konserveerimismeetodid. Viie valitud meetodid praktiline uurimus
  • Juhendaja: Merike Kallas, Monique de Caluwé
  • Vitraaž

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida klaasi konserveerimismeetodeid murdude korral, kuna see on silmaga kõige märgatavam kahjustus, kasvatada huvi klaasikonserveerimismaailma vastu Eestis.

See töö põhineb osaliselt minu isiklikul kogemusel Antwerpeni ülikooli klaasikonserveerimise alal praktikal ja osaliselt praktilisel juhtumiuuringul kus on valikus viies ajaloolist ja kaasaegset konserveerimismeetodit, mida esitletakse lõputöö jaoks loodud vitraažpaneelil. Viie meetodi valimisel lähtuti: ajaloolisest kasutussagedusest, tehnika keerukusest, toodete saadavusest ja minu isiklikust kogemusest nende kasutamisel. Teoreetiline osa koosneb ajaloolisest ülevaatest, füüsikalistest ja keemilistest omadustest, erinevate klaasiliikidesr, kahjustuste ning nende põhjustest ja levinud terminoloogia definitsioonide tutvustusest koos eestikeelsete tõlgetega.

Paneelil esitletud ajaloolised meetodid on asendamine, tinaprofiiliga kokkujootmine, võltstina meetod ja vaskteibi ehk Tiffany meetod. Kaasaegsetest tehnikatest on paneelil kasutatud Araldite2020 epoxiga murru liiminime.