Otsi lõpetajat:

Maria Helena Laving

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Raviteekonda toetav digilahendus vaimse tervise patsiendile
  • Juhendaja: Ann Leen Mahhov

Minu töö tegeleb vaimse tervise patsientide abi saamise kogemusega. Töö esimeses pooles analüüsin Peaasi.ee ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise poolt koostatud küsimustiku vastuseid, mis annavad sisendit abivajajate praeguse kogemuse kohta. Töö teises pooles tegelen e-tervise idufirma TheraSynci jaoks nende platvormile patsiendipoolse vaate prototüübi loomise- ja testimisega.

Töö peamiseks eesmärgiks oli uurimuse käigus küsimustikule vastajatega suhestuda ning luua prototüübi näol abivahend, mis aitaks vaimse tervise patsientidel endale sobiv raviteekond luua.