Otsi lõpetajat:

Margo Kuld

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Ameerika Ühendriikide sõiduautodisaini jätkusuutlikkuse arhitektooniline analüüs
  • Juhendaja: Aleksander Jakovlev, MA

Bakalaureusetöö teema valik on ajendatud Ameerika Ühendriikide raiskavast transpordikorraldusest, mis väljendub asjaolus, et levinuimaks motoriseeritud individaaltranspordi vahendiks pole mitte sõiduautod, vaid kergveokid. 2021. aastal USA-s müüdud nn kergetest liiklusvahenditest hõlmasid kergveokid, mille alla liigituvad pickup truck’id, SUV-id, crossover’id ja mahtuniversaalid juba 78 protsenti.

Samuti ajendas teema valikut asjaolu, et Ameerika sõiduautotööstus, mis valdava osa eelmisest sajandist oli maailmas esikohal, on tänaseks suurelt jaolt hääbunud ning sealse sõiduautotööstuse kokkutõmbumine käis käsikäes sõiduautodele iseloomulike arhitektooniliste tunnuste ehk oma juurte hülgamisega.

Töö autorina huvitab mind küsimus, kas Ameerika sõiduautotööstust oleks (vähemalt teoreetiliselt) võimalik arvestataval määral taaselustada, pöörduses tagasi sealsele autodisainile iseloomuliku arhitektoonilise kultuuripärandi juurde. Uuringu tulemusena valmis Ameerika Ühendriikide sõiduautodisaini- ja tööstust käsitlev ülevaade, samuti viisin läbi USA sõiduautodisaini proportsioonimehhanismide arhitektoonilise analüüsi, mille osana esitan meetodi kultuuriliselt jätkusuutliku liiklusvahendi tüpoloogia kujundamiseks. Valmis ka Ameerika sõiduauto arhitektooniline mudel, millel on esindatud USA autodisaini kultuuripärandile iseloomulikud arhitektoonilised tunnused.

<button class="glide__arrow glide__arrow–left" data-glide-dir="