Otsi lõpetajat:

Aire Aasmäe

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Ühine aeg kui kingitus - Digitaliseerimise võimalused kinkimise ümbermõtestamisel
  • Juhendaja: Martin Pärn

MOMENTA

Kinkimise ümbermõtestamine valides aja, mitte asjad

Momenta on digitaalne platvorm, mis julgustab meid looma ühiseid traditsioone ning teadlikult jagama oma aega nendega, kellest hoolime.

Platvormi kasutamine võimaldab meil koostööna luua ühiseid elamusi ja tähendusrikkaid hetki mida üheskoos jäädvustada. Momenta kergendab keeruliste vestluste alustamist ning suunab meid üksmeelele.

Momenta eesmärgiks on tugevdada suhteid ja inimestevahelist sidet aidates meil hinnata ümber oma aja jagamist puudutavad prioriteedid ja otsa vaadata viisidele, kuidas oma lähedasi tunnustame.

Isiklike traditsioonide kestlikkusele toetudes saame luua tugevad ja kestvad suhted selle asemel, et keskenduda hetkelisele rõõmule, mida tunneme kinki üle andes.