Otsi lõpetajat:

Rünno Kulver

  • Aksessuaaridisain
  • MA
  • Origamist inspireeritud mänguvahend: mänguvahendi loovust arendavad võimalused
  • Juhendaja: Eva Liisa Kubinyi
  • 3D trükitud mänguvahendi prototüübid
  • Origamist inspireeritud mänguvahend: mänguvahendi loovust arendavad võimalused
  • Tutor(s): Eva Liisa Kubinyi

Magistritöö käigus lõin ma 3D prinditud origamist inspireeritud viiest mänguvahendist koosneva mänguvahendite seeria, millest kolme puhul on tegemist lõppeesmärgiga tulemusele suunatud mänguvahendiga ning kahe puhul korrapärase kokmnurkade süsteemil põhineva abstraktse ilma lõpplahenduseta mänguvahendiga. Töö eesmärk  oli välja selgitada mänguvahendi loovust arendavad võimalused ning viisid, kuidas neid loovust arendavates tegevustes kasutada. Töö käigus ilmnes mänguvahendi võimalik potentsiaal teraapilisi tegevusi toetava abivahendina. Vaatan seda potentsiaali töö peaeesmärgi kõrval.