Otsi lõpetajat:

Cätlyn Tamm

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Näitusepraktikate ümberkujundamine: Koostöö võimaldamine jätkusuutlikeks muutusteks näituste korraldamisel
  • Juhendaja: Kätlin Kangur

VÄLI on näitusekorraldajate ühendamiseks mõeldud platvorm, mille abil toetada näituste jätkusuutlikku planeerimist ja korraldamist. Platvorm hõlmab nii digitaalset kui füüsilist keskkonda ja võimaldab näitustelt ülejäänud esemeid ja materjale läbi digikeskkonna suunata edasikasutamisele. Füüsiline keskkond pakub hoiustamisvõimalusi esemete ja materjalide jaoks, mida ei ole võimalik näitusepaikades ladustada. Lisaks jääkide ringluses hoidmisele võimaldab digikeskkond liikmetel jagada oma teadmisi ja kogemusi, et näitusepraktikaid ühiselt parandada.

VÄLI platvorm

Digiruum
VÄLI digiruum koondab kogu info näitustelt ülejäänud materjalide ja esemete kohta, mida on võimalik suunata edasikasutamisele. Sellele infole pääsevad ligi kõik platvormi liikmed ning platvormi kaudu saab ülejäänud esemeid laenata ja rentida, aga ka müüa ja ära anda. Lisaks võimaldab digiruum valdkonna professionaalidel oma teadmisi ja praktikaid üksteisega jagada ning mõtteid ja ideid vahetada, et ühiselt panustada näitusepraktikate täiustamisele.

Füüsiline ruum
VÄLI pakub hoiustamisvõimalusi näitustelt ülejäänud materjalidele ja esemetele, mida ei ole võimalik mujal (näitusepaikades) hoiustada. Platvormi haldav MTÜ korraldab esemete hoiustamist ja ringlemist ning hoolitseb selle eest, et digiruumis jagatav informatsioon oleks asjakohane.

VÄLI süsteemikaart

VÄLI pakub kahte tüüpi teenust: hoiustamislahendus näitustelt ülejäänud esemetele ja materjalidele, ning nende esemete ja materjalide ringluse võimaldamine. Ülaltoodud kaardil (VÄLI süsteemikaart) kirjeldavad sammud 0 kuni 0b, kuidas ülejäägid esemed/ materjalid saavad VÄLI kaudu näitusekorraldajatele kättesaadavaks; sammud 1 kuni 7 kirjeldavad nende esemete ja materjalide ringlust.

VÄLI digitaalne keskkond
VÄLI digitaalne kataloog
VÄLI materjali-/ esemepass
VÄLI kasutajaprofiil
VÄLI foorum
VÄLI “käejälg” – panuseandjad näituste korraldamisel