Otsi lõpetajat:

Department: Urbanistika (MA)

Luisa Fernanda Ayala Torres

Between the 1960s and 1980s, nine million Italians migrated from the agricultural regions of Italy to the productive areas of Turin, shaping the periphery of the city from a rural to an industrial area. The Post-War economic boom provided jobs in the northern plants, giving life to a workers’ hegemony and demographic, social, and cultural …

Mira Samonig

kokkuvõte Peaaegu kolmandik Poolast kuulutati 2020. aastal LGBT-vabaks tsooniks, stigmatiseerides LGBTIQP+ kogukonda kui ohtu Poola identiteedile. See sildistus on tänaseni paljude Poola linnade reaalsus. Magistritöös käsitlen LGBT-vabade tsoonide kontseptsiooni kui parempoolse populismi materiaalse reaalsuse juhtumit. Püüan arendada kolmandat vaatenurka ajaloolise või uusmateriaalse lähenemise kõrval, eesmärgiga uurida sellist materiaalset reaalsust. Nii saab jälgida, kuidas väärtused leiavad …

Zahaan Khan

See magistritöö kasutab etnograafilist lähenemist, et avastada turismi veetud gentrifikatsiooni nähtust ja selle mõjusid kogukondadele, kes elavad Dal järve ümbruses Kashmiris. Põhinedes intervjuudel kohalikega, vaatleb töö erinevaid sotsiokultuurilisi probleeme, väljatõrjumise väljakutseid ja majanduslikke muresid, mis mõjutavad kohalikke elanikke ja ettevõtteid turismist ajendatud mitmetahulise gentrifikatsiooni tõttu. Artikkel 370 tühistamine Kashmiris ja osariikluse kaotamine keskvalitsuse poolt 2019. …

Egemen Mercanlioğlu

Türgi Recep Tayyip Erdoğani juhtimisel ja tema Adalet ve Kalkınma Partisi tunnustati kuni 2000. aastate lõpuni kui head neoliberalismi ja areneva demokraatia näidet. Kaks aastakümmet hiljem on riigi positiivsed kujutised otsustavalt nihkunud – Türgit peetakse neoliberalismist taandunuks; autoritaarse pööre sümboolne juhtum. See väitekiri käsitleb aga autoritaarset valitsemist kui Erdoğani juhitud AKP neoliberalismi kaubamärgi tuuma. Seda tehakse, keskendudes ehitatavale linna megaprojektile Kanal …