Otsi lõpetajat:

Tõnis Laurson

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • "Tee nii, et ilus oleks."
  • Juhendaja: Liina Siib ja Taavi Piibemann; Konsultant: Kristina Paabus
  • Siiditrükk
  • A4, seeria

Sõna “praak” ei kutsu esile just häid emotsioone. Seda eriti tootmistöö kontekstis, kus tegu on soovimatu nähtusega. Aga mis siis, kui praak on hea? Olles korduvalt, nii tööalaselt, kui oma kunstipraktikas, “hea praagiga” kokku puutunud, otsustasingi selle näitel uurida, mis on vigade ja juhuslikkuse suhe kunstiga.

Antud teose puhul trükkisin ühte ja sama fotot siiditrükis, CMYK-protsessiga, et kutsuda esile küllat ohtu vigade tekkeks ja luua suur hulk variatsioone ühest pildist. Selle mõte on näitlikustada praagi subjektiivsust, vaatamata tema näilisele objektiivsusele tööstuses.

Tööl keegi küsis ühe trüki kohta kunagi, et “kas nii sobib?”, mille peale sai ta vastuseks: “Tee nii, et ilus oleks.” Antud kontekstis on see käsk muidugi arusaadav, aga samal ajal see näitab, et ka tootmises on praagi määramisel, mingil määral, mängus subjektiivne hinnang.

Kui mitte kõik, siis vähemalt suurem enamus nendest kassipiltidest võib lugeda praagiks, sest nad ei ole perfektsed reproduktsioonid algkujutisest. See aga ei peata neid ilusad olemast.