Otsi lõpetajat:

Tamar Paal

  • Kaasaegne kunst
  • MA
  • Kõik ajad, kohad ja asjad on meiega igal hetkel, kuid ükski neist pole siin
  • Juhendaja: Raivo Kelomees
  • Videoinstallatsioon

Ekraani ruum on saanud üheks osaks füüsilise ruumi kogemisel. Ekraani ruum mõjutab vaatajat, tema ruumi kogemust ning visuaalse info tõlgendamist luues paralleelse inforuumi. Läbi installatsiooni uurin ekraani ruumi ja pärisruumi vahelisi suhteid. Millised pettekujutlemad ekraani ruumi ja päris ruumi tajumisel tekivad?

Minu loominguline projekt on projektsioonidest koosnev videoinstallatsioon. Monitorid ja projektsioonid on asetatud kõrvuti suure vaateaknaga. Vaateaken on füüsilises ruumis olev ekraan, mis sarnaneb monitori või projektori ekraaniga. Aknast avaneb vaatajale vaade ruumist välja, füüsilisse ruumi. Ekraanid on paigutatud erinevate kaldenurkade alla nii, et vaatenurk moonutab kaamera tegelikku perspektiivi. Ekraanil esitan reaalajas edastatud videopilti, mis on ajalises nihkes.