Otsi lõpetajat:

Semele Kari

  • Sisearhitektuur
  • MA
  • Vahekasutus kui rändhõive. Tondi 57 kasarmu näitel
  • Juhendaja: Prof. Tüüne-Kristin Vaikla (Ph.D.), Kaja Pae (M.A.)
  • Magistritöö ja visualiseering segatehnikas

Minu magistritöös esitatud ettepanek on Tondi 57 kasarmu vahekasutus, mis sisustab hoone ooteaega ajutise sisearhitektuuri kui meetodiga. Ma jõudsin metoodika kirjeldamiseni tänu ruumiloome mõtestamisele läbi magistritöö valmimise protsessi.  Oluliseks pidasin leida endale sobivat meediumi probleemi ja lahenduse esitamiseks. Selles aitasid mind edasi meediumite ülesanded magistristuudiote raames. Katsetatud sai nii vanu kui ka uusi tehnikaid, kuid kõige meelepärasemaks pidasin kollaaži tehnikat, sest selle korduv kasutatavus ja olemasolevast lähtumine sarnaneb meetodile, mida peaks rakendama ka ruumi sekkudes. 
 
Töö pealkiri „Vahekasutuse rändhõive“ viitab hüljatud ruumi ajutisele taotlusele ja loodava kontseptsiooni rändavale formaadile. Minu esitatud nägemus (sise)arhitektide üks-ühele kavandamise protsessist on oluline samm ruumi praktiseerimiseks, et maksimaalset tulemust luua ka hoonele renoveerimisprojekti koostades. 

Hüljatud hoonetesse sekkumise eesmärk on pakkuda arhitektidele ja sisearhitektidele alternatiivset töökeskkonda kui ka uut metoodikat hoone kavandamisel. Vahekasutus kui meetod võimaldab hoone tulevikukasutuse projekteerijatel olemasoleva ruumiga paremat kontakti luua ning seejuures pakub rikastavat vaheldust tavapärasele tööruumile. Hoone hõivamise jooksul toimib vahekasutus kui meetod hoonesse sekkuda ja sekkumise läbi teostatud ajutine sisearhitektuur kui meetod ruumiloomeks – ajutine sisearhitektuur on vahekasutuse vili, mis pakub sisendit hoone projekteerimiseks.