Otsi lõpetajat:

Robert Männa

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Osalevad noored: avastades ja toetades noorte potentsiaali
  • Juhendaja: Martin Pärn

INNO on põhi- ja keskkooli noortele suunatud digitaalne platvorm, mis aitab noortel märgata kooliteel kogutud tugevusi ja oskusi. Läbi nende kaardistamise tagab INNO juurdepääsu ettevõtete ja organisatsioonide poolt pakutavatele kogemustele reaalsel töömaastikul. Aidates noortel märgata oma oskusi ja huvisid ning võimaldades neile sobivates valdkondades reaalseid kogemusi, annab see ebakindlale noorele juurde enesekindlust ja toetab läbi selle tal langetada enda tulevikuga seonduvaid otsuseid.   

Erinevatest tegevustest saadud kogemused ja tung isiklikuks enesearenguks on muutunud ja muutuvad ajas ainult olulisemaks. Seda enam on oluline, et noortel oleks võimalus kooliväliselt avastada erinevaid kogemusi mida tulevik neile tuua võib. Ligipääs säärasele kogemusele ei tohiks olla sõltuv noore koolist ega perest, vaid vajab sekkumist väljastpoolt, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt, kes võivad näiteks olla selle noore tulevased tööandjad. 

Inno toob kokku haridussüsteemist ja huviharidusest õpitu ning võimestab seda õpinguväliste kogemustega. Tõstes esile noorte aktiivsuse ja kogemused ning võrdsustades seda akadeemilise hindamissüsteemiga, loodab INNO toetada noorte enesearengut ning iseseisvuse kujundamist. INNO eesmärk on pakkuda võimalust igal noorel luua enda isiklik stardiplatvorm tulevikku.

Profile page for INNO
Opportunities