Otsi lõpetajat:

Regina Tagger

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Patsienti kaasav disain: Teel. Mitmetasandilised tugivõrgustikud südametransplantatsiooni patsiendi teekonnale
  • Juhendaja: Martin Pärn ja Riin Kullaste

Lõputöö fookuses on südametransplantatsiooni patsiendid ning patsientidega koos neile paremate teenuste disainimine. Töö vaatleb olukorda läbi kaasatud osapoolte ning toob sotsiaalse- ja teenusedisaini praktikad haigla keskkonda.

Lahendusruum keskendub teemadele nagu läbipaistvus, kättesaadavus, kogukond, erinevate spetsialistide abi ning patsiendi võimestamine eesmärgiga parendada südametransplantatsiooni patsiendi teekonna kogemust.

Teel kui teekonnal. “Olen teel” on tavaliselt positiivse alatooniga – teel millegi parema poole. Samuti asetab nimi tähtsuse edasiminekutele, tegevustele ning tunnetele patsienditeekonnal.

Teel on mitmetasandilne patsiendi tugiüsteem, mis koosneb füüsilistest ja digitaalsetest puutepunktidest, võimestades patsienti läbi teadlikkuse, kogukonna olemasolu, individuaalse lähenemise, kaasatuse spetsialistidest koosneva tugivõrgustiku ja jagatud kogemuse. Teel on lahendus, mida lisada patsiendi igapäeva, kes on saanud diagnoosi, mille tulemusel vajab patsient doonorsüdant. Disainilahendus aitab kaasa patsientide võimestamisele nende raviteekonnal.

Teel koosneb Teel Space’ist (füüsiline ruum) ja Teel Digital’ist (digitalne platvorm).

Teel Digital on platvorm, mis annab patsientidele võimaluse jälgida oma teekonda, seada eesmärke, et hoida motivatsiooni, ning hoida sidet teiste patsientidega kodusest keskkonnast. Digitaalses platvormis on võimalus võtta ühendust spetsialistidest koosneva tugivõrgustikuga, et küsida raviteekonnaga seotud lisaküsimusi. Samuti on rakenduses harivat infot transplantatsiooni kohta. Info on lisatud pidades silmas patsiendi individuaalset teekonda. Tark süsteem saab aru teekonna mustritest ning sarnastest kogemustest patsienditeekonnal, ühendades sarnase kogemusega patsiente.
Teel Space on füüsiline kohtumiskoht südametransplantatsiooni patsientidele, nii alles teekonda alustavatele kui ka doonorsüdamega elavatele inimestele. Samuti on kohtumiskohta oodatud meditsiinispetsialistid, kes saavad oma teadmisi jagada või hoopis uusi ammutada, ja patsiendi lähedased, et tunda ennast infoväljas ja raviteekonda kaasatuna. Ruumis on transplantatsioonialane teave ning spetsialisti abi võimalus. Teel Space töötab ka kui interaktiivne näituseruum, mis julgustab patsiente kaasa mõtlema ning enda kogemust ruumis jagama, arendades seeläbi teekondade rikkust ja kaasatust ja kuuluvustunnet südametransplantatsiooni valdkonnas.