Otsi lõpetajat:

Mari Poom

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Elada linna taga. Alternatiivid valglinnastumisele ja võrgustikepõhine avalik ruum
  • Juhendaja: Kadri Klementi ja Katrin Koov

Magistritööga uurin eeslinliku elu tekkeprotsesse ja olemust. Töö fookus on avalikul ruumil ja liikuvusel, funktsionaalsel ja sotsiaalsel sidususel. Toetuses uurimusele, küsitlustele, intervjuudele ja analüüsile, pakub magistritöö võimalikud lahendused valglinnastumise probleemsetele teemadele. Lisaks on töö eesmärk otsida eeslinna asjakohaseid avaliku ruumi vorme ning tõsta esile olemasolevaid. Ning otsida kogukonnale midagi ühist, mille pinnalt tegutseda. Ehk ongi see avalik ruum, mida kogukond ise loob või mille loomist toetab?

Magistritöö projektiosa pakub välja erinevaid lühiajalisi projekte ja pikaajalisi visioone, et luua atraktiivsemaid, mitmekesisemaid ja kestlikumaid eeslinlikke keskkondi. Projekt on jaotatud kolmeks eri skaalaks. Esimene paneb aluse strateegiale, mis piirab Tallinna valglinnastumist regionaalses skaalas. Teine uurib Laagri piirkonda ehk üht Tallinna lähiümbruse valglinnastunud ala ja selle elanikke ning esitab lahendusi liikuvuse, tänavate ja avaliku ruumi parandamiseks. Kolmas, väikseim skaala tegeleb eelmise skaala põhimõtete rakendamisega avalikku ruumi sekkuvate projektide näol.