Otsi lõpetajat:

Lill Volmer

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • LÄVIRUUM: Kollektiivse tegevuse ruumid Sillamäel
  • Juhendaja: Martin Melioranski, Raul Kalvo

Magistritöö räägib võimu ja ideoloogiate ruumilisest väljendusviisist,nii selle positiivsetest ja intrigeerivatest kui ka negatiivsetest ja linnaruumis muretut kulgemist pärssivatest külgedest. Töös kasutan läviruumi mõistet, et kirjeldada ja proovida luua ruume, mis kätkevad endas mitmeid avalikke ja ühiseid puhke- ja tööruume, mis omakorda edendavad kogukonnavahelist suhtlust. Rääkides ideoloogiate mõjust arhitektuurile, käsitleb töö ka postsotsialistlikku linnaruumi. Eestis tulevad postsotsialistliku linna eripärad võimendatult välja just Ida-Virumaal. Industriaalse mineviku tõttu olid Ida-Virumaa linnad tugevalt mõjutatud Nõukogude liidust vabasse Eestisse üleminekust—tihtipeale olid linnad monofunktsionaalsed ning loodud tööstuse ümber. Kui tööstus kadus või selle mastaap vähenes, vähenesid ka töökohad ning elanikkond.

Valisin magistritöö arhitektuurse projekti asukohaks Sillamäe. Mind huvitas siinjuures linna tugev identiteeditunne, suursugune ja terviklik stalinistlik ning selle kõrval ka isikupäraste elementidega postmodernistlik arhitektuuripärand. Olles paigutatud olemasolevatesse hoonetesse, millest on võimalikult palju säilitatud, peaksid läviruumid pehmelt võimendama Sillamäel juba olemasolevaid väärtusi ja käituma ka hoolitsuse ruumidena. Töö proovib lahti- ja ümbermõtestada postindustriaalset identiteeti ning pakkuda tundlike ja kohaspetsiifiliste arhitektuursete sekkumistega sarnase minevikuga linnadele üht võimalikku tulevikuperspektiivi.

Geoloogia 18
Geoloogia 18
Mere pst 3
Mere pst 3
Mere pst 4
Mere pst 4