Otsi lõpetajat:

Department: Sisearhitektuur (BA)

Monica Mustjõgi

AUTORIPOSITSIOON Sisearhitektuuri defineerin enda jaoks skaalapõhiselt, see on miski, mis suhestubinimesega lähedasemalt kui arhitektuur.Kujunduses meeldib lakoonilisuse ja eklektilisuse suhe. Ühelt poolt peanoluliseks, et ruum oleks lihtne ja selge karakteriga. Samas annavad nö elamisejäljed sellele teatud familiaarsuse ja turvatunde.Tunnen, et meie ala on väga lähedalt seotud probleemide lahendamise kunstiga.Asi ei ole niivõrd selles, mis meeldib sulle, …