Otsi lõpetajat:

Monica Mustjõgi

  • Sisearhitektuur
  • BA
  • Monica Mustjõgi portfoolio
  • Juhendaja: Roland Reemaa

AUTORIPOSITSIOON

Sisearhitektuuri defineerin enda jaoks skaalapõhiselt, see on miski, mis suhestub
inimesega lähedasemalt kui arhitektuur.
Kujunduses meeldib lakoonilisuse ja eklektilisuse suhe. Ühelt poolt pean
oluliseks, et ruum oleks lihtne ja selge karakteriga. Samas annavad nö elamise
jäljed sellele teatud familiaarsuse ja turvatunde.
Tunnen, et meie ala on väga lähedalt seotud probleemide lahendamise kunstiga.
Asi ei ole niivõrd selles, mis meeldib sulle, kui selles, mis sa tekkinud olukorras
teha saad olenevalt nii vajadustest, võimalustest kui piirangutest.
Pean oluliseks põhjalikku uurimistööd projekti alguses. Tähtis on eksisteeriva
olukorra kaardistamine, probleemide ja vajaduste määratlemine. Teatud
projektide raames tuleb kasuks ka ajaloo uurimine, et mõista, millist atmosfääri
kohast hõngub ning kas seda oleks tähtis säilitada.
Eriliselt tahaks välja tuua ainetest arhitektoonikat, mis andis mulle suurema
võime ja oskuse tajuda esteetilist taskaalu objektide vahel. Seda nii paigutuse,
skaala kui värvide osas.

Haridusruum
Haridusruum
Eluruum
Trepp
Vormiõpetus
Arhitektoonika