Otsi lõpetajat:

Vlad-Teodor Stochita

  • Keraamika
  • MA
  • Stories Behind the Facades
  • Juhendaja: Ingrid Allik

Stories Behind the Facades combines ceramic sculptures with storytelling and collages. Some major sources of inspiration are the Romanian architecture, minerals and stories with a final goal of creating an imaginary world. Each of the sculptures have a different theme, the castle, the church and the private house/shop, each having their own story to tell.

“Lood fassaadide taga” ühendab keraamilised skulptuurid lugude ja kollaažidega. Mõned peamised inspiratsiooniallikad on Rumeenia arhitektuur, mineraalid ja lood, mille lõppeesmärk on luua kujuteldav maailm. Igal skulptuuril on erinev teema, loss, kirik ja eramaja/pood, millest igaühel on rääkida oma lugu.