Otsi lõpetajat:

Silvia Cunha Lima Auväärt

  • Keraamika
  • MA
  • Üle fragmentide: keraamika vastupidavus
  • Juhendaja: Urmas Puhkan / Juss Heinsalu
  • keraamika

[kokkuvõte]
Antud lõputöö lähtub minu isiklikust suhtest keraamiliste kildudega, uurides seda,
kuidas nende erinevad kooskõlad vormivad taju ruumist, ajast, mälestustest ja
kogemustest. Fragmentide põhjal tehtud intervjuude kaudu jälgin, kuidas materiaalne
mälu mõjutab tervikpildi rekonstrueerimist või tõlgendamist. Uurin kildudega seotud
väärtuseid, tähtsust ja tähendust, mis kerkib esile osadest eri vaatenurkade ja
tajutavate kogemuste näol, toetudes teoreetilistele aruteludele ning
juhtumiuuringute. Oma keraamikapraktika kaudu tegelen materjalide – savi ja
fragmentaalsuse – vastupidavuse/-panuga ja agentsusega, luues visuaalseid
kompositsioone, mis omakorda täiendavad võimalusi terviklikkusest ning taasluues
väärtushinnanguid.
fragment – taju – vastupanu/-pidavus – taasloome