Otsi lõpetajat:

Rait Rosin

  • Kunst ja disain
  • PHD
  • Sotsiaalne kunst kui ühiskondlike normide kasvulava: kunstnike ja kunstipubliku vastastikused ootused Eesti väikelinnades
  • Juhendaja: Raivo Kelomees PhD, Margus Vihalem PhD
  • 230 lk. : ill. : 24 cm

Väitekirja lähtepunktiks on tõik, et Eesti kunstis esile kerkinud huvi väljaspool Tallinna asuvate paikade vastu vajaks järjepidevamat, konstruktiivsemat ja kriitilisemat mõttevahetust. Loovuurimuslikus doktoritöös leiavad käsitlust regionaalsetes keskustes asuvad kunstigaleriid ja kohalike ootused oma kodulinnaga haakuvate kunstnike tegevuse suhtes. Erinevate näitusekohtade võrdluses moodustub ülevaade piirkondliku kuvandit kujundavatest eripäradest kuue Eesti väikelinna – Paldiski, Haapsalu, Valga, Võru, Rapla ja Rakvere – näitel. Käsitletavad kunstiaktsioonid ja näitused paigutuvad ajavahemikku 2010–2017. Ühelt poolt kajastab galeriipubliku ja kunstnike intervjuude võrdlev analüüs kummagi osapoole arusaamu kohalikust kunstielust ning annab pildi Eesti kunstielu mitmekihilisusest ja kultuuri toimeskeemidest laiemate ühiskondlike muutuste keskel.

Autor mõtestab osalejate tõlgendusi töö teoreetilises osas kultuuri-sisest suhtlust iseloomustava keskuse ja ääreala pinge- väljas, püüdes intervjuude abil hinnata kunstnike panust väikelinnade ellu. Teiselt poolt on tegu kunstniku enesevaatlusega, mis positsioneerub Eesti väikelinnadega suhestuvate kunstialgatuste hulka. Väitekiri paigutub diskursusesse, mis käsitleb kaasavat kunsti sotsiaalselt aktiivse tegevusena. Lähtudes filosoofide John Dewey, Jacques Rancière’i jt eeskujudest, jõuab autor järeldu- sele, et n-ö keskusest kaugemal tegutsevatel kunstnikel tuleks eelistada kohalike huvi ja aktiivsust siduvaid lahendusi, mis võimaldavad kunsti mõista ja käsitleda eri osapooli kogukondlikul tasandil lõimiva tähendus- väljana. Doktoritöö käsitleb niisiis Eesti väikelinnade kunstielus ringlevaid kujutlusi nii kunstile seatud ülesannetest kui kunstiloomet saatvast – ning äärealal tihti puuduvast – professionaalsest tagasisidest.

Paldiskis, Valgas ja Raplas toimusid interventsionistlikud tänavaakstioonid “Põika!” seeriast

“Põika!” tänavaaktsioon Paldiskis 2017. aastal
Video interventsionistlikust tänavaaktsioonist Valgas 2018. aastal
Video interventsionistlikust tänavaaktsioonist Raplas 2019. aastal

Näitusevaateid ja näitusetöid

Maal “Põhjasadam”, 180 cm x 135 cm, õli lõuendil, 2017 (osaks näitusest “Mahajäämus”)
Näitusevaade “Mahajäämus”, Valga Muuseumi galeriis, 2017
Foto akrüül “Piirilinn Valgka”, 95 cm x 140 cm, 2018 (Näituselt “Väikelinn kui sündmus vol 1”, Valga Muuseumi galeriis, 2018
Näitusevaade “Väikelinn kui sündmus vol 1”, Valga Muuseumi galeriis, 2018
Maal “Yxinda kodus”, 140 cm x 182 cm, õli lõuendil, 2019 (Näituselt “Väikelinn kui identiteet vol 1”)
Näitusevaade “Väikelinn kui identiteet vol 1”, Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses, 2019
Ekraanivõtted esimesest videodokumentatsioonist “Mahajäämus”, 2017

Lingid veebilehtedele

  1. Intervjuude video “Mahajäämus” Youtube’is: https://youtu.be/g7jnHRgY_mg
  2. Intervjuude video “Väikelinn kui sündmus” Youtube’is: https://youtu.be/le1A4mYTh6A
  3. Intervjuude video “Väikelinn kui identiteet” Youtube’is: https://youtu.be/QcM8SkmYSyc

Lähemalt “Põika!” tänavaaktsioonide seeriast: https://pragmatist.ee

Paldiski tänavaaktsioon oli osaks kunstifestivalist “Apokalüpsis kohe”: http://apocalypsenowpaldiski.blogspot.com

Doktoritöö uurimuse täiendav tutvustus: https://pragmatist.ee/loovuurimus-ja-naitused/

Teadaanne ilmunud doktoritööst Eesti Teadusinfosüsteemis (18.01.2022, ETIS): https://www.etis.ee/Portal/News/Display/56e5d26a-ade4-426c-a11a-f232ff6eb963?