Otsi lõpetajat:

Mari-Liis Makus

  • Disainiteaduskond
  • Klaas
  • MA
  • Klaashelmed - ajalugu ja tänapäev
  • Juhendaja: Anne Ruussaar
  • Klaas, leekpõletitehnika

Klaashelmed on müstiline kombinatsioon tulest ja klaasist. Inimkond on klaashelmeid armastanud aastatuhandeid, neil on pikk ja värvikas ajalugu. Käesoleva magistritöö teema on „Klaashelmed – ajalugu ja tänapäev“. Praktilise osa tulemusena valmis seeria õõnesvorme, mis keskendub autori katsetustele Double Helix hõbeklaasidega. Eksponeeritud vormide puhul on erinevate värvide ja sillerdava pinna kujunemine seotud klaaside mahu ja vormiga, sõltudes kuumutamise ja jahutamise tsüklite kestusest, redutseerivast või oksüdeerivast leegist ning lõõmutusprotsessist.

Termin flameworking – traditsiooniliselt tuntud rohkem kui lampworking – pärineb ajast, kus klaashelmeste valmistamiseks kasutati õlilampe. Tänapäeval on selleks leekpõleti, mille tööks on vajalikud gaas ja hapnik. Klaasvardad sulatatakse leegiga, et luua detailseid skulptuure, funktsionaalseid anumaid, õõnsaid vorme ja helmeid.

Klaashelmeste ajaloo ning klaasi omaduste ja erinevate tehnoloogiate mõistmine on hea lähtepunkt selle materjaliga töötamiseks. Gravitatsiooni oskuslik suunamine aitab anda helmele soovitud kuju. Tehnika valdamine on võtmetähtsusega, kuid olulist rolli mängivad ka juhus ja improvisatsioon. Loovale inimesele on omane mänguinstinkt. Mängitakse asjadega, mida armastatakse. Antud praktilise töö käigus saavutatud vormid on kordumatud, neil kõigil on oma nägu ja oma hing.

Gravitatsioon.
Klaasvardad helmeste valmistamiseks. Double Helix hõbeklaas.
Klaashelme puhumine.
Klaashelmed. Puhumistehnika. Double Helix hõbeklaas.
Klaashelmes. Puhumistehnika. Double Helix hõbeklaas. Suurus 25 x 35 mm.
Klaashelmes. Puhumistehnika. Double Helix hõbeklaas. Suurus 48 x 30 mm.