Otsi lõpetajat:

Kerttu Rannik

  • Klaas
  • MA
  • Klaasist jooginõude komplekt nägemispuudega kasutajale
  • Juhendaja: Heikki Zoova
Oranž joogiklaas

Nägemise abil saab inimene ligikaudu 90% kogu tajutavast informatsioonist. Sellepärast toetutakse ka tooteid disainides väga palju just nägemismeele. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel elab maailmas 2.2 miljardit nägemiskaotusega inimest. Hetkel pole aga turul piisavalt häid klaasist tooteid, mis arvestaks nägemispuudega inimeste vajadustega ning oleks kasutamisel nende jaoks mugavad.

Magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade probleemidest, millega võib nägemispuudega inimene klaasist toodete kasutamisega seoses kokku puutuda. Uurimuse vältel sai ümber lükatud uskumus nagu nägemispuudega inimesed klaastooteid ei kasutaks. Selgus, et paljud nägemispuudega inimesed kasutavad klaasist tooteid, kuid nad väärivad mugavamaid ja ohutumaid esemeid. Valmiv komplekt aitab nägemispuudega inimesi läbi disaini toimivasse ühiskonda kaasata ning parandab nende iseseisvust ning emotsionaalset ja sotsiaalset toimetulekut.

Läbi katsetuste valmisid magistritöö raames joogiklaasid ja klaaskann, mis arvestavad senisest enam nägemispuudega inimeste vajadustega. Eesmärgiks oli luua universaalne toode, mis oleks sobiv kasutamiseks võimalikult paljudele hoolimata nägemisvõimest.

Eesmärgiks polnud luua midagi enneolematut ja esmakordset, vaid uurida ning rakendada erinevaid lahendusi universaaldisaini põhimõtteid järgides. Soovisin näidata, kuidas lihtsate vahenditega saab toodet kordades kaasavamaks muuta.

Tooted on muudetud ohutumaks läbi kolme muudatuse: kuju, värvi ja Braille kirjas märgistuse. 

1) Kuju
Klaasnõu on paksuseinaline ja raske põhjaga. See tagab klaasile kindla püsti püsimise ning muudab klaastoote purunemiskindlamaks. Kõik komplekti kuuluvad tooted on kujult keskele kumerad, mistõttu püsivad nad kindlamini käes ning ei libise. Selline kuju annab klaasile ka suurema tugevuse võrreldes sileda seinaga. Kahest valminud joogiklaasist ühe kuju aitab kallamisel heli muutumisega ära tabada klaasi vedelikuga täitumise hetke.

2) Värv
Erkoranž põhi ning ülaserv aitavad läbipaistvat toodet märgatavamaks muuta ning taustast eristada. Värviline märgistus aitab ohutumalt kallata, juua ning toodet lauale asetada. Anuma värviline põhi peegeldub vee pinnal ning kerkib ja langeb kallates koos vee taseme muutumisega. Selleläbi aitab see nähtavaks muuta veetaset klaasis.

3) Braille kirjas märgistus
Braille kirjas tähistus aitab seltskonnas oma klaasi ära tunda. Samamoodi aitab tähistus kannudel ära tunda kannus sisalduva vedeliku. Väljapoole ulatuvad klaasist punktkirja mummud aitavad nõul ka paremini käes püsida.

Klaasnõude prototüübid valmisid Olustvere Klaasikojas klaasipuhuja Eili Soone ja klaasipuhuja assistent Kaie Vakepea osavate käte all.

Komplekti joonis
Prototüüpide testimine

 Veetase muutub nähtavaks värvilise põhja vee pinnale peegeldumisega.

Punane joogiklaas
Prototüübid
Eskiismaketid
Prototüüpide joonis
Kannu prototüübid
Pokaali/pitsi idee tulevikuks
Prototüübid
<button class="glide__arrow glide__arrow–left" data-glide-dir="