Otsi lõpetajat:

Department: Tööstus- ja digitootedisain (BA)

Margo Kuld

Bakalaureusetöö teema valik on ajendatud Ameerika Ühendriikide raiskavast transpordikorraldusest, mis väljendub asjaolus, et levinuimaks motoriseeritud individaaltranspordi vahendiks pole mitte sõiduautod, vaid kergveokid. 2021. aastal USA-s müüdud nn kergetest liiklusvahenditest hõlmasid kergveokid, mille alla liigituvad pickup truck’id, SUV-id, crossover’id ja mahtuniversaalid juba 78 protsenti. Samuti ajendas teema valikut asjaolu, et Ameerika sõiduautotööstus, mis valdava osa eelmisest …

Tarmo Kiuru

Majade renoveerimine on oluline selleks, et tagada elanikele tervislik sisekliima ning vähendada üldist energiatarbimist. Läbi selle vähenevad ka elanike igakuiseid kommunaalarved ja paraneb üldine elukvaliteet. Korteriühistu juhtimine on teema, millega üldjuhul mitte keegi tegeleda ei soovi. Ometi elab näiteks Tallinnas 85% elanikest kortermajades. Olen üle kümne aasta tegutsenud korteriühistu juhina ja meie maja elutsükkel jõudis …

Robin Liksor

Töö eesmärgiks oli disainihariduse kaardistamine ehk millised on tänased võimalused disaini õppimiseks gümnaasiumiastmes ning mis on üldisemad kitsaskohad, miks see eriala ei ole siiani saavutanud suuremat levikut üldhariduskoolides. Eesmärgi saavutamiseks uuriti Eesti riikliku õppekava, koostati küsimustik Tallinna eestikeelsete gümnaasiumite õppejuhtidele ning viidi läbi intervjuusid kunstiõpetajate ja oma valdkonna ekspertidega. Diplomitöö fookusgrupiks oli Tallinna eestikeelsed gümnaasiumid …

Edvin Krištofor

Selle lõputöö eesmärk on aidata Cryplectile luua kõrge detailsusega prototüüp (HI-FI, High-fidelity prototype), mis aitaks mängustada Cryplecti NFT spordikaarte ja kaasata rohkem spordifänne. Fännide kaasamine on oluline, kuna rohkem kaasatud fänne tähendab spordiklubile rohkem ressursse, võimalusi ning fännidele võimalust investeerida, aidata ja olla kaasatud. Minu eesmärk oli mängustada Cryplecti NFT spordikaarte ja aidata Cryplectile kaasata …

Hanna-Liisa Haukka

Töö eesmärgiks oli panna inimesi keraamikat teisiti nägema. Luues selleks alternatiivne toode keraamilistele nõudele, mis ei oleks tass ehk nii-öelda mitte-tass. Tutvusin Eesti keraamika tööstusega Tallinna Kunstkeraamika Tehase ja Savitoni näitel. Mitte-tass pakub välja uudse ja eksperimentaalse kodusisustustoote, mida saab toota olemasoleval keraamiliste nõude tootmisliinil. Keraamiliste detailide vorm on inspireeritud nõudest ja konstruktsiooni eeskujuks kujunesid Savitoni …

Kairit Raudla

Uurimus keskendub Eesti Kunstiakadeemia kogukonnale fookusega tudengite vahelisel läbikäimisel, suhtlusel ja ühtsustundel. Ausad ja kohati valusad olukorra kirjeldused 2022. aasta kunstiakadeemia tudengitelt, mida töös kõrvutatakse 80ndatel ERKIs õppinud vilistlaste mälestustega tudengitemelust- ja algatustest.  Puuduvale entusiasmile ja tudengite vahelisele vähesele suhtlusele võimalikke lahendusi otsides kaardistab ja kirjeldab uurimuse teine pool praeguses EKAs toimuvaid omaalgatuslikke praktikaid eemärgiga …

Marissa Mutt

Põhjamaade inimesed veedavad ligi 90% oma elust siseruumides, järjest rohkem oma kodudes, mida on mõjutanud ka Covid-19 pandeemia. On oluline teadvustada, kui inimene viibib igapäevaselt kehvadest materjalidest loodud keskkonnas, kogunevad erinevad saasteaineid inimese organismi ning need võivad olla mitmete tervisemurede põhjustajateks. Mõju tervisele võib ilmneda tihti aga alles aastate pärast, näiteks areneb välja allergia, astma …

Maria Helena Laving

Minu töö tegeleb vaimse tervise patsientide abi saamise kogemusega. Töö esimeses pooles analüüsin Peaasi.ee ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise poolt koostatud küsimustiku vastuseid, mis annavad sisendit abivajajate praeguse kogemuse kohta. Töö teises pooles tegelen e-tervise idufirma TheraSynci jaoks nende platvormile patsiendipoolse vaate prototüübi loomise- ja testimisega. Töö peamiseks eesmärgiks oli uurimuse käigus küsimustikule vastajatega …