Otsi lõpetajat:

Department: Tekstiilidisain (BA)

Piret Roos

Bakalaureusetöös „Siseilma peegel” visualiseerin ja tõlgendan teadvuse muutunud seisundeid oma näo ja kogemuste järgi, kasutades masintikkimise tehnikat. Nende seisundite teadvustamine on oluline vaimse tervise hoidmiseks, tagab emotsionaalse, psühholoogilise ja sotsiaalse heaolu ning mõjutab meie mõtlemist, tundeid ja tegusid. Visualiseerin paanikahoo, une, kohvisõltuvuse, meditatsiooni ja unistamise.   Analüüsin mõistet masintikand kahe poolena  – masin ja tikand, mis …

Liisa Torsus

Bakalaureusetööna valminud „Kivimustud ja natid“ on kaks lihtsalõikelist umbkuube, mille viltmaterjal on loodud kahte silmuskudumit, pitskoelist ning lihtkoelist pinda kokku viltides. Soojapidavuse saavutamiseks on autor kahe kudumi vahele lisanud lambavilla. Ülerõivad on umbkuue lõikega ning täisvillased, soojapidavad ning ilmastikukindlad nagu töö autorit inspireerinud etnograafiline hülgekütirõivas posavamsa.  Materjali disaini ning teostusviisiga tõlgendab autor etnograafilisi hülgepüügilugusid. Silmuskoeliste …