Otsi lõpetajat:

Department: Sisearhitektuur (MA)

Ardo Hiiuväin

Köik sai alguse minu tihedatest sidemetest Vilsandi saarega. Olles olnud viimased 15 aastat aktiivne kogukonna liige, vöin ennast pärjata tiitliga – vilsandlane. Huvitavate jutuajamiste tulemusel sain ülesandeks saare kalmistu arendamine enda ölule vötta. Selle protsessi esimese linnukesena kerkis surnuaia uuele kolumbaariumi alale märgiline tudengitöö „Pesa“. Inspireeriv ja öpetlik teekond projekti algusest kuni rajatise valmimiseni, tekitas …

Mirell Ülle

Magistritöös käsitlen siseruumi kehvadest materjalidest tulenevaid tervise- ja keskkonnaprobleeme ning analüüsin ruumiloomega seonduvaid harjumuspäraseid mõtte- ja käitumismustreid. Otsin vastust, kuidas vabaneda sissejuurdunud mõttemallidest ja jõuda tervisliku ruumiloomeni. Vaatlen inimese suhet teda ümbritseva keskkonnaga mitmest aspektist. Tööstusrevolutsioooniga alanud antropotseeni ajastiku künnisel on Maa koostis muutunud. Inimene kisub planeedi sisemuse välja ning risustab selle pinda kahjulike ainetega, …

Eeros Lees

Käesolev magistritöö suunab tähelepanu istumisele kui tegevusele, mille diapasoon jääb seismise ja lamamise vahele. Töö lähtub arusaamast, et istemööbel on eelkõige kehapikendus ning ümbritsev keskkond ja loodav disain peab toetama inimese valiku- ja otsustusvabadust nii liikumisel kui ka asendite asendamisel. Põhiline fookus väljendub isiklikul kontseptsiooniarendusel, mis on omavahel põimunud lugu kuuest aktsioonist. Alguspunktiks on keha …

Kaidi Org

Magistritööd alustades püstitasin endale eesmärgi uurida Keila Mäe ja Liiva kortermajade piirkonna elanike ja ala kasutavate noorte vahelist lahkheli, et leida lahendus, kuidas vähendada tänavaruumi müraprobleemi ilma osapooli valimata. Magistritöös analüüsin Keila noorte vabaaja veetmise võimalusi ning sellega seotud konkreetset piirkonda – Mäe ja Liiva tänavate kvartalit. Ala ülioluline tegur on asukoht, sest see asub …