Otsi lõpetajat:

Department: Muinsuskaitse ja konserveerimine (MA)

Saara Kruus

Filmide säilitamine on kompleksne ning mitmeid tegevusi ja erialaspetsialiste hõlmav protsess. Peamiselt on filmide säilitamise kajastamisel fookus langenud digiteerimisele, kuigi filmide skaneerimisele eelneb ja järgneb hulk tegevusi, mis aitavad tagada nende säilimise ja kvaliteetse digiteerimistulemuse. Sellest ajendatult on magistritöö eesmärgiks anda põhjalik ülevaade analoogfilmi tootmisahelast ning avada Tallinnfilmi kroonikafilmide näitel filmide digiteerimiseks ettevalmistamisega seotud probleemistik, …