Otsi lõpetajat:

Department: Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud (MA)

Jelizaveta Sedler

Uurimus keskendub 1960. aastate köögi disainile ja selle perioodi spetsiifilisele kontekstile. Nõukogude disainil nagu uurimisteemal on suur potentsiaal, kuna gigantse Nõukogude Liidu territooriumi olmekultuur erines märgatavalt sõltuvalt kohalikest kultuuriruumidest. Eesti NSV koduköögi disaini uurimistöö empiirilise materjali moodustavad eelkõige tekstid, pildid ja joonised almanahhist Kunst ja Kodu, mis käsitlevad köögi kujundust. Populaarne perioodika illustreerib võimu diskursuseid …

Rahel Aerin Eslas

Käesolev uurimus võtab vaatluse alla ühe Denis Diderot ́ kõige viljakama kunstikriitika aastakäigu 1765. aasta Salongist, koos antud salongikriitika järeltekstiga Essais sur la peinture („Esseed maalikunstist”), ning toob välja Diderot ́ seisukohad tõe olemasolust ning puudumisest erinevate kunstnike loomingus. Uurimuse eesmärk on määratleda Denis Diderot ́ arusaam tõest maalikunstis ning tuua Salongi näidete abil välja …