Otsi lõpetajat:

Department: Keraamika (MA)

Silvia Cunha Lima Auväärt

[kokkuvõte]Antud lõputöö lähtub minu isiklikust suhtest keraamiliste kildudega, uurides seda,kuidas nende erinevad kooskõlad vormivad taju ruumist, ajast, mälestustest jakogemustest. Fragmentide põhjal tehtud intervjuude kaudu jälgin, kuidas materiaalnemälu mõjutab tervikpildi rekonstrueerimist või tõlgendamist. Uurin kildudega seotudväärtuseid, tähtsust ja tähendust, mis kerkib esile osadest eri vaatenurkade jatajutavate kogemuste näol, toetudes teoreetilistele aruteludele ningjuhtumiuuringute. Oma keraamikapraktika kaudu tegelen …