Otsi lõpetajat:

Department: Kaasaegne kunst (MA)

Johannes Luik

Minu lõputöö 2.15m3 on jätk minu eelnevale kunstniku praktikale. Selleks on objekt, mis asub ruumis ja mina asustan objekti performatiivselt. Ruumi, mida ma tavaliselt hõivan, määratlevad selle ruumiga seotud igapäevased tegevused ja minu mõõtmed. Need mõõtmed muutuvad keskkonnaga suhtlemise viisiks. Nende kaudu loon dialoogi enda ja ruumi vahel. Ja selle dialoogi kaudu jääb mulle alles …

Janne Lias

“Kuidas läheb?” on justkui lihtne ja igapäevane küsimus, kuid minus tekitab see segadust. Kuidas aru saada, kas see on päris küsimus või lihtsalt tervituseks öeldud tähenduseta lause? Ka on raske ausalt ja täpselt hinnata, kas mul läheb hästi või halvasti, sest hästi ja halvasti on segased mõisted. Magistriõppes oli minu praktika keskmeks eneseuuringu projekt, mille …

Rodion Furs

Otsin videoteosega võimalusi jälgida identiteedi muutumist ja jäädvustada uute detailide lisandumist autori personasse. Vaatlen identiteeti kui küsimusepüstitust erinevate mõistete ja praktikate kaudu: nimi ja nimetamine, personad ja tegelased, suhestamine ja jäljendamine, muusika, ballett ja sugu. Võtsin aluseks enda kui kunstniku kogemuse, kui märkasin, et olen juba aastaid kasutanud oma loomingus nn enesekollaaži tehnikat ning nüüd …

Georg Kaasik

 Maaliseeria „Pealiskaudne“ kujutab väljamõeldud düstoopilist maailma, kus inimtegevus omab absurdselt suuremat tähtsust kui inimene. See on illustratsioon ja mõneti karikatuur võõrandumise teemal.  Väljapanek koosneb kolmest maalist, mis on põhiliselt saanud ainest metafüüsilise maali ja maagilise realismi kunstivooludest. Läbiv võõrandumise teema on ühtlasi üsna levinud eeskujuks olevas 20. sajandi esimese poole maalikunstis. Võõrandumist on käsitletud ka …

Tamar Paal

Ekraani ruum on saanud üheks osaks füüsilise ruumi kogemisel. Ekraani ruum mõjutab vaatajat, tema ruumi kogemust ning visuaalse info tõlgendamist luues paralleelse inforuumi. Läbi installatsiooni uurin ekraani ruumi ja pärisruumi vahelisi suhteid. Millised pettekujutlemad ekraani ruumi ja päris ruumi tajumisel tekivad? Minu loominguline projekt on projektsioonidest koosnev videoinstallatsioon. Monitorid ja projektsioonid on asetatud kõrvuti suure …

Eero Alev

Oma maaliseerias käsitlen huvi kombineerida lapselikku joonistuslaadi – võttes aluseks konkreetsed joonistuslikud karakterid oma tütarde loomingust – ja klassikaliselt ülesehitatud õlimaali, kiht kiht haaval maaliprotsessi, mis baseerub mitmetel fotoreferentsidel. Mulle pakub huvi, kuidas kohmakad joonistuslikud tegelased haakuvad realistliku plaaniga. Just see kahe maailma põrkumine on mulle intrigeeriv – grotesksete, kohmakate karakterite ilmumine kindlate ja harjumuspäraste …

Brenda Purtsak

Minu kunstipraktika keskmes on bioloogiline inimkeha, millega töötan abstraktsuse ja keha vahelistel piirimaadel. Selline vorm tähistab silda inimlooma ja looduse vahel. Loodud maalipinnad on alguse saanud mõtisklustest keha olemuse või toimimisprotsesside üle. Kuna keha hõlmab oma koosluselt nii sise- kui välispinda, siis kasutan loomingus mõlemat. Hetkel kompan praktikas inimese ja looduse vahelisi piire keha lagunemisprotsesside …

Anette-Lis Seppel

“Sündmused seisavad paigal” on album, mis kasvas välja kuuldemängu kirjutamisest ja salvestamisest. Album koosneb 9-st telefonikõnest, mida ühendab ühe sõpruskonna omavaheline lugude jutustamine. Lineaarse narratiivi asemel võiks vaadelda teost kui helivinjettide valimikku, mille sisu annab edasi ühe grupi igapäevaelu kliima eelmise kümnendi Tallinnas. Albumi idee sündis soovist katsetada muusikaproduktsiooni võtteid selleks, et luua helikude välisalvestustest, mis …

Ryan Galer

My Yiddish Learning on projekt, mis keskendub minu juudi päritolu uurimisele jidiši keele õppimise kaudu. Projekti kirjalik osa jutustab loo, mis sai alguse 2021. aastal, mil esitasin endale kõige elementaarsema küsimuse oma identideedist: “Kas ma olen juut?” Enda positsiooni patrilineaalse juudina mõistma hakates tundsin, kuidas suudan selle identiteediga üha paremini samastuda. Lõpuks otsustasin uurida kunsti tegemise võimalusi …

Muhammad Sufyan Baig

Kasutasin terminit “Limbo”, et kirjeldada meeleseisundit, milles indiviid loob teadlikult või alateadlikult narratiive, lähtudes oma parimast sotsiaalsest arusaamast. Neid narratiive saab ehitada telliskivi haaval, jälgides erinevaid sotsiaalseid tegureid, nagu sotsiaalsed olud, sotsiaalsed tingimused, sotsiaalmeedia, sotsiaalne mõju jne. Nende tegurite poolt loodud narratiiv aitab meil määratleda piiri kahe erineva ühiskonna vahel. Sellel piirialal eksisteerib indiviid pärast …