Otsi lõpetajat:

Department: Disainiteaduskond

Silvia Cunha Lima Auväärt

[kokkuvõte]Antud lõputöö lähtub minu isiklikust suhtest keraamiliste kildudega, uurides seda,kuidas nende erinevad kooskõlad vormivad taju ruumist, ajast, mälestustest jakogemustest. Fragmentide põhjal tehtud intervjuude kaudu jälgin, kuidas materiaalnemälu mõjutab tervikpildi rekonstrueerimist või tõlgendamist. Uurin kildudega seotudväärtuseid, tähtsust ja tähendust, mis kerkib esile osadest eri vaatenurkade jatajutavate kogemuste näol, toetudes teoreetilistele aruteludele ningjuhtumiuuringute. Oma keraamikapraktika kaudu tegelen …

Martin Kipper

Graafilises disainis on digitaalne ruum turvaline ning mugav ruum kuhu saab ennast täielikult ära kaotada. Mu lõputöö keskendub kuidas töötada sügavalt selles mugavustsoonis. Selleks on vajalik tugev huvi sisu vastu, et oleks võimalik täielikult sukelduda tegevusse ilma, et tekiks töö tegemise tunnet. Projekt on presenteeritud mängulikul kujul, sest huvi meediumi vastu ning selle valik tuleneb …

Uku Art Mikkin

See raamat on nende lastele, kes on sõjast mõjutatud. Nende lood, mõtted ja tuleviku unistused on kokku kogutud ja nüüd ka jagatud. Joonistused on kogutud töötoa raames, mida korraldasid tootedisaini tudengid, kus ühe programmi tegemisel kaasa aitasin. Kuigi nad ei pruugi  ennast väljendada esseede kirjutamisega ja kõnede tegemisega, siis nende mõtted on ikkagi olulised. Laste …

Alejandro Bellón Ample

Do you know the feeling? The feeling you have after leaving a long and eventful party minutes after the sunrise? The feeling of sneaking to the door past drunken animals and sleeping unfortunates, the feeling of smoke-filled air and a sticky floor that by now looks almost glazed in a varnish of liquor. The feeling …

Margo Kuld

Bakalaureusetöö teema valik on ajendatud Ameerika Ühendriikide raiskavast transpordikorraldusest, mis väljendub asjaolus, et levinuimaks motoriseeritud individaaltranspordi vahendiks pole mitte sõiduautod, vaid kergveokid. 2021. aastal USA-s müüdud nn kergetest liiklusvahenditest hõlmasid kergveokid, mille alla liigituvad pickup truck’id, SUV-id, crossover’id ja mahtuniversaalid juba 78 protsenti. Samuti ajendas teema valikut asjaolu, et Ameerika sõiduautotööstus, mis valdava osa eelmisest …

Kristi Jaago

Minu lõputöö keskendub graafilise disaini osakonna meistriklasside ajaloole ja arengule. Oma õpingutele tagasi vaadates võin öelda, et üheks minu lemmikumaks õppevormi osaks oli nädalapikkune meistriklass. Eesti ja välismaa professionaalide poolt läbi viidud töötubade formaat andis suurepärase võimaluse leida kiireid ja mitmekesiseid disainilahendusi. Väljaanne annab ülevaate meeldejäävamatest töötubadest ja uurib töötubade formaadi rolli disainihariduses. Kogumik toob …

Katarina Sarap

Silence After Early Hours(first-ever) EKA GD MA Graduation Show  Do you know the feeling? The feeling you have after leaving a long and eventful party minutes after the sunrise? The feeling of sneaking to the door past drunken animals and sleeping unfortunates, the feeling of smoke-filled air and a sticky floor that by now looks …

Emma-Liisa Kalvik

Iga hetk toimub midagi. Iga hetk on mingi olukord, milles me osaleme, ning see ei pruugi alati olla meeldiv. Iga hetk kutsub meis esile tundeid. Meie mõtteid võib pidada emotsioonide algeks, mis omakorda loovad emotsiooni, reaktsiooni toimuvale. On meie teha, millise reageeringu valime ja kui sügavuti sellega läheme. Kas alluda oma tunnetele ja paisata välja …