Otsi lõpetajat:

Department: Disaini ja tehnoloogia tulevik (MSC)

Robert Männa

INNO on põhi- ja keskkooli noortele suunatud digitaalne platvorm, mis aitab noortel märgata kooliteel kogutud tugevusi ja oskusi. Läbi nende kaardistamise tagab INNO juurdepääsu ettevõtete ja organisatsioonide poolt pakutavatele kogemustele reaalsel töömaastikul. Aidates noortel märgata oma oskusi ja huvisid ning võimaldades neile sobivates valdkondades reaalseid kogemusi, annab see ebakindlale noorele juurde enesekindlust ja toetab läbi …

Regina Tagger

Lõputöö fookuses on südametransplantatsiooni patsiendid ning patsientidega koos neile paremate teenuste disainimine. Töö vaatleb olukorda läbi kaasatud osapoolte ning toob sotsiaalse- ja teenusedisaini praktikad haigla keskkonda. Lahendusruum keskendub teemadele nagu läbipaistvus, kättesaadavus, kogukond, erinevate spetsialistide abi ning patsiendi võimestamine eesmärgiga parendada südametransplantatsiooni patsiendi teekonna kogemust. Teel on mitmetasandilne patsiendi tugiüsteem, mis koosneb füüsilistest ja digitaalsetest …

Larissa Maria Pelke

Toiduainete raiskamise ja toidupuuduse kooseksisteerimine on üks inimkonna kõige põhjendamatumaid probleeme. Eestis tekib enamik toidu raiskamisest kodumajapidamiste tasandil, samal ajal kui üha enam eestlasi kannatab toiduga kindlustamatuse all, mis on tingitud hinnatõusust ja ootamatutest häiretest, nagu pandeemiad ja sõjad. Uurimistulemuste kohaselt säästaksid eramajapidamised rohkem toitu, kui toidu jagamine oleks mugavam. Toivar on arukas tehnoloogiasüsteem, mis …

Aire Aasmäe

MOMENTA Kinkimise ümbermõtestamine valides aja, mitte asjad Momenta on digitaalne platvorm, mis julgustab meid looma ühiseid traditsioone ning teadlikult jagama oma aega nendega, kellest hoolime. Platvormi kasutamine võimaldab meil koostööna luua ühiseid elamusi ja tähendusrikkaid hetki mida üheskoos jäädvustada. Momenta kergendab keeruliste vestluste alustamist ning suunab meid üksmeelele. Momenta eesmärgiks on tugevdada suhteid ja inimestevahelist …

Cätlyn Tamm

VÄLI on näitusekorraldajate ühendamiseks mõeldud platvorm, mille abil toetada näituste jätkusuutlikku planeerimist ja korraldamist. Platvorm hõlmab nii digitaalset kui füüsilist keskkonda ja võimaldab näitustelt ülejäänud esemeid ja materjale läbi digikeskkonna suunata edasikasutamisele. Füüsiline keskkond pakub hoiustamisvõimalusi esemete ja materjalide jaoks, mida ei ole võimalik näitusepaikades ladustada. Lisaks jääkide ringluses hoidmisele võimaldab digikeskkond liikmetel jagada oma …

Tiina Ree

Tarbijate teadlikkuse suurendamine moetööstuse keskkonnakahjust on mõjutanud valdkonda otsima jätkusuutlikke strateegiaid. Lähenemised nagu ringmajandus ja aeglane mood rõhutavad pikaealisust ning ringlust, mõjutades ettevõtteid ärimudeleid parendama, näiteks luues rendi-, liisimis-, taasmüügi ja parandusteenuseid. Kuigi jätkusuutlikkuse alased püüded on olemas, ei ole need laiapõhjalised. Lisaks ei rõhutata tihti jätkusuutlikkuse aruteludes rõivast ennast. Samal ajal kui tarbimis- ja …

Lisett Mitendorf

SPARCEL on elamurajoonidele suunatud lahendus, mis muudab viimase miili pakiveo sotsiaalse ning aktiivse elustiili loomulikuks osaks. Lahendus koosneb füüsilisest keskkonnast ning digitaalsest platvormist.  Füüsiline ruum on elamurajooni südames asuv keskus, mis pakub kohaletoimetatud pakkide hoiustamist ning elanikele suhtlemis- ja vaba aja veetmise kohta sotsiaalse heaolu edendamiseks. Digitaalne platvorm toetab füüsilise keskuse funktsioone ning haldab viimase miili …