Otsi lõpetajat:

Zane Shumeiko

  • Tekstiilidisain
  • MA
  • SHU-SHU-SHUM Multisensoorsed kogemused läbi vabakäe masintikandi
  • Juhendaja: Kristi Kuusk, PhD ja Taavi Hallimäe, MA
  • Masintikand, paber, video

Ma õmblen, puudutan, kuulan ning jälgin helisid ja tekstuure, mis tekivad siis, kui õmblusmasina nõel materjali õmbleb, luues paberile mitmekihilisi kunstiteoseid. Ma annan sellele pealkirja „Shu-shu-shum”, mis tähendab nii erinevate helide kui ka müra tekitamist.

Uurin vabakäe masintikandi protsessi kui multisensoorset kogemust nägemisest, helist, puudutusest ja lõhnast. Tööde seeriad on minu subjektiivsed, käegakatsutavad kogemused ja arusaamine, mis on tekkinud joonistamise, maalimise, õmblemise, helide ja videosalvestuste kaudu.

Minu eesmärk on jagada kogemusi ja teha koostööd teistega, kasutades tikkimiseks paberit ja õmblusmasinat. Paberit saab õmmeldes vabalt igas suunas liigutada, luues õmblemise ajal tekstuure. Osa minu katsetustest kaasab teisi inimesi ühisteostesse, mis jagavad isiklikku lugu. Lõpuks tutvustan õmmeldud teoseid teistele inimestele, et aru saada tehnika potentsiaalist tekitada multisensoorseid kogemusi, mis seostuvad emotsioonide, mälestuste ja assotsiatsioonidega. Koos kunstiteosega esitan protsessist seda dokumenteerivad videosalvestused.

Kõik fotod: Reti Kokk.

“Kõik teie kätes” (detail) Vabakäe masintikandis töö. 2022 See on teos, mis on pühendatud universaalsele vanaema rollile. Töö on mõjutatud minu perekondlikest sidemetest ja minu isiklikust reaktsioonist 2022. aasta Venemaa poolt põhjustatud sõjaolukorrale Ukrainas. Minu tunded ja emotsioonid väljenduvad materjalide ja tehnikate mitmetahulisuse kaudu.
“Käest hoidmine” Vabakäe masintikandis töö sarjast “Pühendus minu lapsepõlve minale”. 2021 See seeria koosneb kuuest vabakäe liikumisega tikitud teosest paberil. Suhtlen läbi õmblemise oma sisemiste mõtete, tunnete ja lapsepõlvemälestustega, kujutades autoportreed ja sisemist last.
“Armastav käsi” (detail) Vabakäe masintikandis töö sarjast “Pühendus minu vanaemale”. 2022 Sari koosneb viiest vabakäe liikumisega tikitud teosest paberil, mis on pühendatud minu vanaemale ja on inspireeritud temaga seotud multisensoorsetest mälestustest.
Vabakäe masintikandis tekstuurid, käsitikand ja leitud esemed. 2021 Need näidised on külastajatele puudutamiseks ja kogemiseks.