Otsi lõpetajat:

Yu-Fang Hu

  • Ehte- ja sepakunst
  • MA
  • Ähmase Loome Otsinguil
  • Juhendaja: Piret Hirv, Gemma Draper
  • Marmor, messing

Inimkonna areng paistab olevat jõudnud oma kõrgpunkti, aga usk progressi ei garanteeri meile tingimata helgemat tulevikku. Ühiskond liigub edasi katastroofilisel kiirusel ning meie oleme vaikselt kaotamas oma reaalsustaju. Meie side keskkonnaga on muutunud ähmaseks ja ebaselgeks. Inimkonna praegune seis on pannud mind mõtisklema asjade väljakujunenud korra üle ning tegelema ähmasuse kui väljendusvormiga läbi materjaliuurimuse kivis.


Ähmasus tehnika ja väljendusviisina ning kivi materjalina võivad esmapilgul paista paradoksaalse kombinatsioonina, kuid mu projekti fookus pärineb mu isiklikest kogemustest fotograafia ja lingivistika vallas. Töö kirjalik osa tegeleb ähmasusega visuaalsest ja lingvistilisest vaatepunktist ning uurib tema olulisust tänapäevases ühiskonnas, mis omakorda tõstatab küsimusi materjali agentsusest minu enda praktikas.


Uuristused ja sisselõiked vähendavad kivi massi ja annavad juurde läbipaistvust. Marmori sile valge pind varjab tema sisemist struktuuri, läbikumav valgus aga avab selle vaatajale. Hägused piirjooned väldivad idee ja vormi vahelise juhusliku suhte rõhutamist. Avanev vaade ei olene ainult objekti kujust, vaid ka tema dialoogist valgusega. Kiviobjektid selles seerias ei ole loodud esinema eraldiseisvate teostena, vaid ilmestama küsimusi tähendusloome kohta nägemise ja mõistmise vaheliste seoste kaudu.