Otsi lõpetajat:

Saara Kruus

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • MA
  • Tallinnfilmi 35 mm mustvalgete kroonikafilmide säilitamine ja seisukorra kaardistamine
  • Juhendaja: Kadi Sikka

Filmide säilitamine on kompleksne ning mitmeid tegevusi ja erialaspetsialiste hõlmav protsess. Peamiselt on filmide säilitamise kajastamisel fookus langenud digiteerimisele, kuigi filmide skaneerimisele eelneb ja järgneb hulk tegevusi, mis aitavad tagada nende säilimise ja kvaliteetse digiteerimistulemuse. Sellest ajendatult on magistritöö eesmärgiks anda põhjalik ülevaade analoogfilmi tootmisahelast ning avada Tallinnfilmi kroonikafilmide näitel filmide digiteerimiseks ettevalmistamisega seotud probleemistik, tõstes seejuures vaatluse alla konservaatori rolli ja vaatepunkti filmide digiteerimisel. Seejuures on töö oluline osa ka filmide füüsilise seisukorra kaardistamisel, tuvastamaks, milliseid piiranguid seab suuremahuline projekt digiteerimiseks ettevalmistamisel ja konserveerimismeetodite valikul. Teoreetilist osa toetab praktiline töö Rahvusarhiivi filmiarhiivis, mille käigus võrdlesin ja analüüsisin 91 000 meetrit filmi. Jooksvalt toimus filmide tehniline kirjeldamine, konserveerimine, puhastamine.

Kujutist moodustav metalliline hõbe korrodeerub kõrge õhuniiskuse, -temperatuuri tõttu ja saasteainega kokkupuutumisel ning kujutise pinnale moodustuvad kollased, oranžid või punakad laigud. EFA.203.f.2680. Foto: Saara Kruus, 2022
Vana kleeplindi eemaldamine vigastatud perforatsiooniga filmilindilt. EFA.203.f.1526. Foto: Saara Kruus, 2020
Filmilindi puhastamine vana kleeplindi liimijälgedest ja mustusest. EFA.4.f.423. Foto: Saara Kruus, 2020
Liitekoht enne ja pärast konserveerimist. Vana kaadrisse ulatuv kleeplint eemaldatakse, filmilint puhastatakse ja taasliidetakse nii, et kleeplindi servad jäävad kaadritevahelisele alale. EFA.203.f.1526. Fototkollaaž: Saara Kruus, 2022
Filmilindi parandamine